یافته های جدید در فرانسه نشان می دهد شروع ایمونوتراپی در بیماران سالمند بالای 65 سال مبتلا به ملانومای متاستاز می تواند در مقایسه با بیماران جوان تر نتایج بهتری را در پی داشته باشد. همچنین باید توجه داشت در تحقیق انجام شده نرخ بروز عوارض جانبی ناشی از ایمونوتراپی در بیماران سالمند و بیماران جوان مشابه بوده است.

دروانا:

بر اساس یافته های جدیدی که در کشور فرانسه به دست آمده است بیماران بالای 65 سال که برای ابتلا به سرطان پوست بدخیم و پیشرفته یا ملانومای متاستاز تحت ایمونوتراپی قرار می گیرند نتایج درمانی برابر و شاید بهتری را در مقایسه با بیماران جوان تر نشان می دهند. 

نتایج تحقیق مطرح شده به صورت آنلاین در ژورنال JAMA Dermatology منتشر شده است. این تحقیق به سرپرستی دکتر Amelie Boespflug از بیمارستان Lyon Sud انجام گرفت و در آن بررسی گردید آیا سن بیماران مبتلا به ملانومای متاستاز می تواند بر پاسخ ایمونوتراپی بیماران در شرایط بالینی تاثیر بگذارد؟

محققین داده های 92 بیمار را مورد ارزیابی قرار دادند. این بیماران از داروی ipilimumab، nivolumab و یا pembrolizumab در سال های 2007 تا 2016 استفاده می کردند. 38 مورد از بیماران (41%) بالای 65 سال به بالا داشتند و باقی بیماران جوان بودند. پیگیری درمان با فواصلی در حدود 12.5 ماه انجام گرفت.

در آنالیزهای انجام شده مشخص گشت بیماران سالمند دوره بیشتری را در مقایسه با بیماران جوان تر بدون بازگشت تومور سپری کردند. یافته های مربوط به بقای بیماران صرف نظر از این که کدام یک از سه داروی مذکور را استفاده می کردند همچنان معنی دار بود.

سن به طور مستقل با نرخ بازه بقای بیمار بدون بازگشت تومور و نرخ بقای کلی او ارتباط داشت. بیماران سالمند و بیماران جوان تر به لحاظ شیوع عوارض جانبی شایع ناشی از ایمونوتراپی تفاوتی نداشتند.

محققین بر این باورند که مکانیسم های بیولوژیکی که می تواند پاسخ بهتری را در بیماران سالمند به دنبال داشته باشد به خوبی مشخص و ارزیابی نگردید. اما باید در نظر داشت با وجود کوچک بودن تحقیق انجام شده اما این یافته ها می تواند در تعداد بیشتری از بیماران منعکس گردد.  

این نتایج نشان می دهد سن نباید به عنوان مانع یا فاکتور محدود کننده برای شروع ایمونوتراپی در سرطان پوست بدخیم محسوب شود.

دکتر کارولینا رابرت مسئول واحد درماتولوژی موسسه Gustave-Roussy اظهار داشت این اطلاعات بسیار ارزشمند است زیرا به پزشکان یادآوری می کند دلیلی برای محدودیت در انجام ایمونوتراپی در افراد سالمند وجود ندارد.

ایشان همچنین افزوند این تحقیق اثربخشی و بی خطر بودن درمان را در بیماران بالای 65 سال نشان داده است و به نظر می رسد نتایج درمانی حتی می تواند در این گروه از افراد بهتر نیز باشد. ایشان همچنین اشاره کرد باید این تحقیقات در تعداد بیشتری از بیماران انجام گیرد.

همچنین از دیدگاه دکتر رابرت، ممکن است فرضیات زیادی برای این یافته ها وجود داشته باشد اما از دیدگاه ایشان قابل قبول ترین فرضیه به mutational load اشاره دارد زیرا افراد سالمند ممکن است بیشتر در معرض ابتلا به ملانومای ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش خورشید قرار داشته باشند. اما به طور کلی مکانیسم دقیقی برای این مشاهدات ارائه نشده است.

Mutational load: به بار ژنتیکی کلی در جامعه اشاره دارد که ناشی از تجمع جهش های زیان بار می باشد.

برگرفته از: وبسایت https://www.medscape.com

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه