آرشیو 2016 خبرنامه Harvard Health Letter

در این قسمت به آرشیو خبرنامه های Harvard Health Letter در سال 2016 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2017 خبرنامه Harvard Health Letter

در این قسمت به آرشیو خبرنامه های Harvard Health Letter در سال 2017 درسترسی خواهید داشت.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه