آرشیو 2016 مجله OB/GYN

در این قسمت به آرشیو مجلات Contemporary OB/GYN در سال 2016 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2017 مجله OB/GYN

در این قسمت به آرشیو مجلات Contemporary OB/GYN در سال 2017 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2018 مجله OB/GYN

در این قسمت به آرشیو مجلات Contemporary OB/GYN در سال 2018 درسترسی خواهید داشت.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه