آرشیو 2016 ژورنال AJOG

در این قسمت به آرشیو ژورنال زنان و زایمان آمریکا (AJOG) در سال 2016 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2017 ژورنال AJOG

در این قسمت به آرشیو ژورنال زنان و زایمان آمریکا (AJOG) در سال 2017 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2018 ژورنال AJOG

در این قسمت به آرشیو ژورنال زنان و زایمان آمریکا (AJOG) در سال 2018 دسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2019 ژورنال AJOG

در این قسمت به آرشیو ژورنال زنان و زایمان آمریکا (AJOG) در سال 2019 دسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2020 ژورنال AJOG

در این قسمت به آرشیو ژورنال زنان و زایمان آمریکا (AJOG) در سال 2020 دسترسی خواهید داشت.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه