یافته های جدید نشان می دهد افزایش مصرف پروپرانولول در سرطان پوست ملانوما نقش محافظتی به عهده دارد. بر اساس یافته های آزمایشگاهی به نظر می رسد بلاک پاسخ های وابسته به نورآدرنالین مانع از رگ زایی و مهاجرت سلول های ملانوما می شود. این یافته ها هنوز در حد مقدماتی است و برای تایید نقش قطعی بتابلاکرها باید تحقیقات بیشتری در آینده انجام شود. 

دروانا:

بر اساس تحقیق کوچکی که انجام شده است داروی پروپرانولول ممکن است بقای افراد مبتلا به ملانوما پوستی را افزایش دهد.

دکتر Vincenzo De Giorgi از دانشگاه فلورانس ایتالیا و همکارانش در 28 سپتامبر در گزارشی آنلاین در ژورنال JAMA Oncology عنوان کردند این نتایج شواهد اخیر در مورد نقش محافظتی بتابلاکرها در  پیشگیری از عود ضایعات کوچک ملانوما را تایید می کند.

بر اساس گفته محققین مطالعات آزمایشگاهی نشان داد بتا بلاکرها از طریق بلاک پاسخ های وابسته به نورآدرنالین، مانع از رگ زایی و مهاجرت سلول های ملانوما می شود. هم چنین به نظر می رسد استرس مزمن می تواند در پیشرفت سرطان و از جمله ملانوما تاثیر داشته باشد.

در سال 2011 De Giorgi و تیمی از محققین دریافتند بیماران مبتلا به ملانوما که از بتا بلاکرها به دلایل دیگری استفاده می کردند با کاهش پیشرفت ملانوما رو به رو بودند.

در تحقیق اخیر 53 بیمار مبتلا به مراحل IB تا IIIA ملانوما حضور داشتند. 19 نفر از بیماران مصرف 80 میلی گرم پروپرانولول را به صورت روزانه و OFF-LABLE به عنوان درمان کمکی تایید کردند و 34 نفر از آنان نیز استفاده از پروپرانولول را نپذیرفتند و بنابراین به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند.

متوسط پیگیری در این تحقیق سه سال بود. 14 نفر از گروه شاهد با پیشرفت ملانوما مواجه شدند و این آمار در گروهی که از پروپرانولول استفاده می کردند سه نفر بود. شش نفر از بیماران گروه شاهد جان خود را از دست دادند که پنج مورد از مرگ ها به دلیل بیماری ملانوما بود. در گروه مصرف کننده پروپرانولول دو نفر جان خود را از دست دادند و یکی از مرگ ها به دلیل ابتلا به ملانوما اتفاق افتاد.

مشخصات کلینیکال و آماری بین هر دو گروه مشابه بود و محققین خاطر نشان کردند بیماران مصرف کننده پروپرانولول بیشتر دچار زخم می شدند.

جمع بندی محققین چنین بود" به نظر می رسد برای مشخص کردن نقش قطعی بتابلاکرها در پیشگیری از پیشرفت ملانوما هم چنین شناسایی رسپتورهایی که در این میان نقش ایفا می کنند، به انجام تحقیقات بالینی تصادفی کنترل شده با پلاسبو نیازمندیم.

برگرفته از: وبسایت www.medscape.com

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه