بررسی آزمایشات چند گانه تصادفی و بررسی های مجدد محققان چینی از نقش مصرف مکمل کلسیم و یا کلسیم به همراه ویتامین دی به منظور کاهش خطر شکستگی ها در هیچ نوع از آن ها در بزرگسالان سالم حمایت نمی کند.

دروانا:

منتشر شده از مجله انجمن پزشکی آمریکا – 26 دسامبر 2017

گزارشد شده از مد اسکیپ – 28 دسامبر 2017

جیا گو ژااو از بیمارستان تیانجین چین می گوید: فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از شکستگی های مربوط به پوکی استخوان، پیشگیری از پوکی استخوان و آسیب های ناشی از آن را به یک چالش جهانی برای سلامت عمومی تبدیل کرده است. اما این بررسی نشان می دهد که مکمل کلسیم و کلسیم به همراه ویتامین دی به تنهایی نمی توانند نقش چشمگیری در کاهش شکستگی های استخوان ران، مهره ای، غیر مهره ای و به طور کلی شکستگی در جمعیت بزرگسال جامعه داشته باشند. این نتایج عموما بدون در نظر گرفتن دوز کلسیم و ویتامین دی، جنسیت، سابقه شکستگی، کلسیم دریافتی از رژیم غذایی و سطح پایه سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی به دست آمده اند.

آزمایشات شامل 33 آزمایش بالینی تصادفی در 51 هزار و 145 نفر از افرادی با سن حدود 50 سال انجام شدند. در 14 آزمایش مقایسه میان دریافت مکمل کلسیم و عدم دریافت درمان و یا دریافت دارونما صورت گرفت که در همه آن ها شاهد کاهش خطر نسبی بسیار محدود در شکستگی های ران استخوان های مهره ای و غیر مهره ای و شکستگی کلی میان دریافت کنندگان مکمل و آن هایی که درمانی نگرفتند بودیم.

در 17 آزمایش مقایسه میان دریافت ویتامین دی و عدم دریافت درمان و یا دریافت دارو نما صورت گرفت. در این بخش نیز شاهد کاهش خطر نسبی بسیار محدود در شکستگی های ران استخوان های مهره ای و غیر مهره ای و شکستگی کلی میان دریافت کنندگان ویتامین و آن هایی که درمانی نگرفتند بودیم.

با اینکه تاثیر دریافت مکمل کلسیم و یا ویتامین دی در کاهش خطر شکستگی استخوان ران بیشتر از سایر استخوان ها بود، با این حال تفاوت چشمگیری میان دریافت کنندگان این مکمل ها و آن هایی که دریافت نکرده اند دیده نشد.

این بار محققان به بررسی وضعیت شکستگی ها در دریافت کنندگان ترکیبی از کلسیم و ویتامین دی با افرادی که درمانی نگرفتند و یا دارو نما گرفتند پرداختند. این بار نیز بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت تمام شکستگی ها میان دریافت کنندگان مکمل کلسیم و ویتامین دی و گروه دیگر مشاهده نشد.  

در نهایت می توان گفت با توجه به چندین فاکتور موجود در سبک زندگی ساکنان نواحی کوچک تر و محدودتر - که ارتباط کمی با جامعه دارند- و خطر بروز پوکی استخوان را در آن ها بیشتر می کنند، مصرف مکمل کلسیم و ویتامین دی می تواند مفید و موثر باشد. بنابراین مزیت های مصرف کلسیم برای پوکی استخوان می تواند میان مردمی که در جامعه و یا مناطق کوچک تر و محدودتر زندگی می کنند متفاوت باشد.

بر اساس یافته های بدست آمده از این مطالعات، برای زنان و مردانی که به اندازه ای از سلامت برخوردارند که همچنان در جامعه زندگی می کنند مصرف این مکمل ها به شکلی که رایج شده تاثیرگذار نخواهد بود.

برگرفته از: وبسایت https://www.medscape.com

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه