این مقاله با هدف ارتقاء دانش مطالعه کنندگان پیرامون درمان سرطان مثانه تهیه شده است.
عوامل گوناگونی ممکن است علل سرطان مثانه باشند. جهش های ژنتیکی مهم ترین علل سرطان مثانه هستند که در بیشتر موارد اکتسابی بوده و در برخی موارد زمینه وراثتی دارند.
این مقاله با هدف ارتقاء دانش خوانندگان درباره تشخیص سرطان مثانه تهیه شده است.
این مقاله با هدف ارتقاء دانش خوانندگان درباره فاکتور های خطر سرطان مثانه تهیه شده است.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه