رژیم غذایی آندومتریوز شامل افزایش و همچنین کاهش مصرف برخی از انواع مواد غذایی است که در نهایت به کنترل درد و التهاب ناشی از این بیماری کمک کنند.
بیماری آندومتریوز یک بیماری التهابی در لگن و اندام های آن است که فاکتورهای مختلف محیطی و ژنتیکی موجب بروز آن می شوند. در این مقاله می خواهیم فاکتورهای محیطی و ژنتیکی به همراه مطالعات انجام شده بر روی عوامل ژنتیکی را بررسی کنیم.
چسبندگی و اسکار ناشی از اندومتریوز می تواند باروری را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله نحوه اثرگذاری اندومتریوز بر باروری و روش های کمک به رفع آن را مطالعه می کنیم.
در این مقاله دکتر ژاله فاضل سرجویی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی به سوالاتی پیرامون خطرات و عوارض آندومتریوز پاسخ می گویند.
در این مقاله دکتر فرشته معاون جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی به سوالاتی پیرامون آندومتریوز در باروری پاسخ می گویند.
دکتر نویدا نوروززاده در این ویدیو در رابطه با داروهای اندومتریوز صحبت کرده اند.
اندومتریوز و ناباروری: دکتر نویدا نوروززاده در این ویدیو در رابطه با آندومتریوز و ارتباط آن با ناباروی و موارد بسیاری دیگر در رابطه با موضوع اندومتریوز نکات ارزشمندی را ارائه کرده اند.
در این مقاله به موضوع آندومتریوز و مراحل پیشرفت این بیماری می پردازیم.
صفحه1 از4

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.