مرحله بندی سرطان سینه متخصصین را در تعیین بهترین برنامه درمانی یاری می کند. در این مقاله مروری بر آزمایشات مربوط به مرحله بندی سرطان سینه خواهیم داشت.

دروانا: 

پیش از هر چیز ممکن است بیوپسی از بافت سینه انجام شود. نمونه به دست آمده ابتدا تحت آزمایش قرار می گیرد تا نوع سرطان سینه مشخص گردد:

  • مرحله بندی سرطان سینه (تست های رسپتور هورمونی): برخی انواع سرطان سینه برای رشد به هورمون ها نیاز دارند. این سرطان ها دارای رسپتورهای هورمونی برای استروژن و پروژسترون یا هر دوی آن ها می باشد. اگر چنین رسپتورهای هورمونی در بافت سرطان وجود داشته باشد در آن صورت هورمون درمانی به عنوان بخشی از برنامه درمانی در نظر گرفته می شود.
  • مرحله بندی سرطان سینه (تست HER2): برخی سلول های سرطانی دارای مقادیر زیاد پروتئینی به نام HER2 می باشند که به رشد آن ها کمک می کند. در این شرایط درمان هدفمند علیه این پروتئین می تواند یک گزینه درمانی مناسب باشد.

اگر چنانچه نتایج بیوپسی نشان دهد نمونه فاقد رسپتوری برای استروژن و پروژسترون می باشد همچنین پروتئین HER2 نیز در آن مشخص نشده است در آن صورت سرطان از نوع سه گانه منفی خوانده می شود. بعد از طی کردن این مرحله تست هایی برای مرحله بندی سرطان سینه انجام می شود. مرحله بندی سرطان سینه نشان می دهد آیا این سلول ها به سایر بخش های بدن منتشر شده اند یا خیر. اگر مرحله بندی سرطان سینه نشان دهد سلول های سرطانی در غدد لنفاوی مشخص شده اند در آن صورت سرطان انتشار یافته است. سلول های سرطان سینه می تواند به بخش های دیگری مانند ریه ها، کبد، استخوان ها و مغز نیز منتشر شود. تست هایی که برای تعیین مرحله بندی سرطان سینه انجام می شود عبارت است از:

  • مرحله بندی سرطان سینه (بیوپسی غدد لنفاوی): اگر احتمال انتشار سلول های سرطانی در غدد لنفاوی وجود داشته باشد جراح با استفاده از روشی به نام بیوپسی غدد لنفاوی سنسشیال غده لنفاوی که احتمال سرطانی شدن آن بسیار می باشد را خارج می سازد.
  • مرحله بندی سرطان سینه (سی تی اسکن): در این روش از اشعه ایکس و کامپیوتر برای ایجاد تصاویر جزئی از قفسه سینه و شکم استفاده می شود. ممکن است به این منظور از بیمار خواسته شود تا مقداری ماده حاجب به صورت خوراکی یا تزریقی دریافت کند. ماده حاجب سبب می شود نواحی غیر نرمال با وضوح بهتری رویت شود. تصاویر حاصل از سی تی اسکن نشان می دهد آیا سرطان سینه به ریه ها یا کبد پخش شده است یا خیر.
  • مرحله بندی سرطان سینه (ام آر آی): در این روش از کامپیوتر مجهز به میدان مغناطیسی استفاده می شود تا تصاویر جزئی از قفسه سینه، شکم یا مغز به دست آید. این تست نیز نشان می دهد آیا سرطان به سایر بخش ها پخش شده یا خیر.
  • مرحله بندی سرطان سینه (اسکن استخوان): در این روش مقدار اندکی ماده رادیواکتیو به عروق خونی تزریق می شود. این ماده از طریق جریان خون پخش شده و در استخوان ها جمع می گردد. دستگاهی به نام اسکنر در این شرایط میزان رادیاسیون را اندازه گیری می کند. این اسکنر می تواند تصویری از استخوان ها ایجاد کند. در جایی که سرطان وجود داشته باشد مقدار تجمع این ماده بیشتر می شود و تصاویر نشان می دهد آیا سرطان به استخوان ها رسیده یا خیر.
  • مرحله بندی سرطان سینه (اسکن PET): در این روش مقدار اندکی شکر رادیواکتیودار توسط بیمار مصرف می شود. این شکر سیگنال هایی را بر می گرداند که توسط اسکنر PET جمع آوری می شود. سپس اسکنر تصاویر را از محلی ایجاد می کند که شکر در آن تجمع یافته است. در این تصویر سلول های سرطانی روشن تر هستند زیرا سلول های سرطانی با سرعت بیشتری در مقایسه با سلول های نرمال شکر را جمع می کنند. این تست نیز نشان می دهد آیا سرطان سینه به سایر بخش ها منتشر شده است یا خیر.
برگرفته از: وبسایت https://pubs.cancer.gov
برچسب‌ها

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه