نتایج حاصل از ماموگرافی سینه بر اساس سیستم عددی بیان می شود که از 0 تا 6 می باشد. عدد شش به معنی وجود سرطان سینه می باشد . علاوه بر این میزان تراکم سینه نیز در ماموگرافی ارزیابی می گردد. تشخیص نواحی غیر نرمال در پستان هایی که بافت متراکم تری دارند دشوارتر می باشد. 

دروانا: 

 تفسیر جواب ماموگرافی

متخصصی به نام متخصص رادیولوژیست نتایج ماموگرافی را با استفاده از سیستم عددی از 0 تا 6 طبقه بندی می کند و به این ترتیب نتیجه ماموگرافی مشخص می گردد.

طبقه بندی BI-RADS

پزشک با استفاده از سیستمی استاندارد یافته ها و نتیجه ماموگرافی را توصیف می کند. این سیستم Breast Imaging Reporting and Data System یا به اختصار BI-RADS نامیده می شود. بر اساس این سیستم عددی نتیجه ماموگرافی سینه به دسته های زیر طبقه بندی می گردد:

طبقه بندی: 0

تعریف: ارزیابی تصویری بیشتر یا مقایسه با ماموگرافی های قبلی ممکن است در این حالت ضروری باشد.

نتایج: این عدد نشان می دهد رادیولوژیست شواهدی از ناهنجاری را در ماموگرافی سینه مشاهده کرده است اما این مشاهدات واضح نیست و باید تست های بیشتری انجام شود. برای مثال ممکن است به انجام تست ماموگرافی دیگر و یا سونوگرافی نیاز باشد. در این حالت متخصص رادیولوژیست می خواهد نتایج فعلی را با نتایج قبلی مقایسه کند تا متوجه تغییرات در طول زمان شود.


  طبقه بندی: 1

تعریف: منفی

نتایج: ناهنجاری سرطانی معنی داری گزارش نشده است. پستان ها قرینه به نظر می رسند اثری از توده و یا رسوبات مشکوک وجود ندارد. در این مورد کلمه منفی در جواب ماموگرافی نشان می دهد جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.


 طبقه بندی: 2

تعریف:خوش خیم (یافته های غیر سرطانی)

نتایج: این نتیجه نشان می دهد ناهنجاری معنی داری برای گزارش کردن وجود ندارد و علائمی از سرطان مشاهده نمی شود اما متخصص در این موارد از عبارتی به نام خوش خیم استفاده می کند. این عبارت به رسوبات کلسیمی و یا غدد لنفاوی اشاره دارد که فیبروآدنوما خوانده می شود. این یافته ها در جواب ماموگرافی مشکوک نیستند. یافته های به دست آمده در سوابق شما ثبت می گردد تا با نتایج ماموگرافی های آینده مورد مقایسه قرار گیرد.


 طبقه بندی: 3

تعریف: یافته ها خوش خیم است اما قرار بعدی برای انجام ماموگرافی سینه در بازه زمانی کوتاه تری توصیه می شود.

نتایج: این یافته ها نشان می دهد احتمال ایجاد سرطان سینه در توده های خوش خیم بالا است. این انتظار نمی رود یافته در طول زمان تغییر کند. اما بررسی آن ها در مدت زمانی کوتاه تر می تواند موثر باشد. شما ممکن است در این حالت به تکرار انجام آزمایش ماموگرافی در بازه حدودا شش ماه نیاز داشته باشید تا از پایدار بودن یافته ها اطمینان حاصل شود. تکرار ماموگرافی به عدم انجام بیوپسی های غیر ضروری کمک خواهد کرد. در این حالت در صورت تغییر در بافت سینه، تشخیص زودهنگام صورت خواهد پذیرفت.


 طبقه بندی: 4

تعریف: ناهنجاری های مشکوک در نتیجه ماموگرافی مشاهده شده است. انجام بیوپسی در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد. 

نتایج: یافته ها در این مرحله از ماموگرافی سینه، به قطعیت سرطانی نیستند اما احتمال سرطانی بودن آن ها وجود دارد. رادیولوژیست در این شرایط انجام بیوپسی را در نظر خواهد گرفت. یافته ها در این مرحله به لحاظ مشکوک بودن می تواند درجات متعددی داشته باشند. به همین دلیل اغلب پزشکان بر اساس این نتیجه ماموگرافی دسته بندی زیر را در نظر خواهند گرفت:

·       4A: یافته هایی که در مورد سرطانی بودن آن ها شک اندکی وجود دارد.

·       4B: یافته هایی که در مورد سرطانی بودن آن ها تا حدی مشکوک هستیم.

·       4C: یافته هایی که شک متوسطی را در مورد سرطانی بودن در پی دارند اما میزان مشکوک بودن در مورد آن ها به اندزاه ای نیست که آن ها را در دسته شماره 5 قرار دهیم.


 طبقه بندی: 5

تعریف: احتمال بدخیمی در این شرایط بالا است و باید اقدام مناسبی در این مورد صورت پذیرد.

نتایج: این یافته ها به احتمال خیلی زیاد سرطانی هستند (حداقل در 95 درصد موارد سرطانی هستند). در این شرایط انجام بیوپسی باید صورت پذیرد.


 طبقه بندی: 6

تعریف: این عدد تقریبا نشان می دهد فرد به سرطان پستان (سرطان سینه) مبتلا می باشد. ماموگرافی سینه در این شرایط با این هدف انجام می شود تا از روند پیشرفت سرطان و پاسخ به درمان اطمینان حاصل شود.

نتایج: در این شرایط بدخیمی در آزمایش ماموگرافی مشخص شده است و باید اقدام مناسبی صورت گیرد.

 تراکم سینه

در آزمایش ماموگرافی، تراکم سینه یا پستان نیز ارزیابی می گردد؛ به این ترتیب بررسی می شود مقدار فیبروز یا بافت های گرانولار در پستان شما چقدر است. در این بخش از ماموگرافی، تشخیص نواحی غیر نرمال در افرادی که پستان های متراکمی دارند دشوار تر می باشد.

برگرفته از: وبسایت https://www.cancer.org

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه