شیوع ملانوما بدخیم در شش دهه اخیر افزایش یافته است. بیش از نیمی از سرطان های ملانوما توسط بیمار و یا خانواده آن ها شناسایی شده اند که با تشخیص بیماری در مراحل اولیه و بهبود 10 ساله چشمگیر در میزان زنده ماندن در ملانوم بدخیم نازک همراه بوده است.

دروانا:

گزارش شده در 8 فوریه 2018

تشخیص آسیب های پوستی مشکوک توسط بیمار

شیوع ملانوما بدخیم در شش دهه اخیر افزایش یافته است؛ در سال 2017 در آمریکا 87100 نفر با ملانوما متاستاتیک تشخیص داده شده اند. بیش از نیمی از تشخیص های سرطان ملانوما توسط بیمار و یا خانواده آن ها صورت گرفته است که با تشخیص بیماری در مراحل اولیه و بهبود 10 ساله چشمگیر در میزان زنده ماندن در ملانوم بدخیم نازک همراه بوده است. این دو واقعیت، با هم، بر اهمیت آموزش بیمار به منظور تشویق در تشخیص سریع سرطان پوست ملانوما تاکید دارند.

قانون ABCD (A=asymmetry تقارن، B=irregularity بین نظمی، C=color variegation تغییرات رنگی، D=diameter more than 6mm ضخامت بیشتر از 6 میلی متر( از زمان ابداعش در سال 1985، به عنوان یک ابزار تشخیصی ساده برای متمایز ساختن مول های ملانوسیتی نرمال از ملانوما به کار می رود. این قانون ساده یم مزیت در تشخیص سریع ملانوم بدخیم محسوب می شود اما ممکن است در تشخیص ملانوما متاستاتیک کوچک یا آملانوتیک ناموفق عمل کند.

یک ابزار غربالگری جدیدتر بیماران را به منظور مقایسه ضایعات پوستی خود در جستجوی هر گونه ناهنجاری، راهنمایی می کند که علامت جوجه اردک زشت (UD) نام گرفته است.

قانون UD از این مهفوم بر آمده است که هر فرد بر اساس مشخصه های ژنتیکی خود مانند فوتوتیت پوستی، الگوی مشخصی برای مول های ملانوسیتی خود ظاهر می سازد. بنابراین قانون UD با تشویق بیماران به جستجوی ناهنجاری های پوستی که الگوی معمول مولی آن ها را برهم زده است، حساسیت و اختصاصیت بیشتری را برای تشخیص ملانوم در مراحل اولیه در مقایسه با قانون ABCD خواهد داشت.

کدام قانون تشخیصی بهتر است؟

بدین منظور محققین 101 داوطلب بزرگسال را به طور تصادفی در دو گروه یکی با قانون ABCD و دیگری با UD موافق بودند قرار دارند و آموزش مربوط به روش تشخیصی شان به آن ها داده شد. هر دو گروه از لحاظ سن، سابقه ملانوم بدخیم، سطح تحصیلات، دانش قبلی از روش های تشخیصی ملانوم و دانش قبلی از مراقبت های پوستی با یکدیگر قابل مقایسه بودند.

طبق یافته های بدست آمده:

  • هردو قانون حساسیت بالایی را در تشخیص ملانوم بدخیم در مراحل اولیه نشان دادند.
  • قانون UD اختصاصیت بهتری را نشان داد.
  • همچنین افرادی که از قانون UD استفاده کردند دقت بیشتری را در شناخت ملانوم بدخیم ظاهر ساختند.
  • این تفاوت ها در دقت و اختصاصیت در دو گروه حتی وقتی که داوطلبان از لحاظ سن، تحصیلات و سابقه پوستی تنظیم شدند، ثابت باقی ماند.

در سال 2014 در آمریکا، سرطان پوست ملانوم در مراحل اولیه در 76665 نفر تشخیص داده شده که 9234 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند؛ این آمار ملانوم بدخیم را به مهلک ترین سرطان پوست تبدیل کرده است.

پزشکان و رسانه ها فعالیت های مفیدی را برای آموزش عمومی در مورد خطرات ملانوما بدخیم در ابتدا از طریق آموزش قانون ABCD انجام داده اند که بر ارزیابی هر آسیب پوستی از لحاظ تقارن، نظم، رنگ، ضخامت و وضعیت رشد، تاکید دارد. در مقابل، قانون UD بیشتر بر اصل الگوی تشخیص بصری تکیه می کند که هر فرد با استفاده از الگوی طبیعی مول های ملانوسیتی خود بتواند هر آسیب پوستی غیر نرمالی را شناسایی کند.

برگرفته از: وبسایت https://www.medscape.com/
برچسب‌ها

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه