بر اساس تحقیقی جدید در آمریکا، نشان داده شده است که نرخ واکسیناسیون HPV در بین دختران آمریکایی پایین باقی مانده است.

این واکسن انسان را علیه ویروس پاپیلومای انسانی ایمن می کند، این ویروس می تواند سبب سرطان رحم، واژن و مقعد شود.

بر اساس گزارشی که از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها منتشر شده است، افزایش ارائه واکسیناسیون HPV در سنین 11 یا 12 سالگی، قبل از این که نوجوانان در معرض این ویروس قرار بگیرند، توصیه می شود و به این ترتیب می توان مطمئن شد که فرد در برابر این عفونت و سرطان ناشی از آن ایمن می شود.

محققین از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و کمیته ملی کنترل کیفی داده های مربوط به واکسیناسیون بیش از 626000 دختر در سن 13 سالگی را آنالیز کردند که این افراد در سال 2013 در برنامه های بیمه خصوصی و یا بیمه بهداشت ثبت نام کرده بودند.

به طور متوسط 12 درصد دخترانی که به طور خصوصی بیمه شده بودند و 19 درصد آنانی که توسط بیمه بهداشت تحت پوشش بودند هر سه دوز این واکسن را دریافت کرده بودند (بیمه بهداشت نوعی برنامه دولتی برای پوشش دهی افراد فقیر است). نرخ واکسیناسیون در برنامه های متفاوت در مورد پوشش دهی بیمه خصوصی از 0 تا 34 درصد بود و در مورد دخترانی که بیمه بهداشت داشتند 5 تا 52 درصد بود.

محققین می گویند پوشش دهی واکسیناسیون HPV کمتر از سایر واکسن های دیگر است که برای نوجوانان توصیه می شود. پزشکان باید همانند سایر واکسن ها، واکسن HPV را نیز به نوجوانان توصیه کنند.

محققین در 28 اکتبر طی گزارشی که هفتگی در مرکز کنترل پیشگیری از بیماری ها منتشر می کنند، گفتند موانع و نگرش هایی که در ذهن پزشکان و اعضای خانواده وجود دارد می تواند در پوشش دهی پایین این واکسیناسیون دخیل باشد.

تحقیقاتی که در تاریخ 26 اکتبر در ژورنال اطفال منتشر شد نشان داد که خیلی از پسران 11 و 12 ساله واکسن توصیه شده HPV را دریافت نمی کنند. در این گزارش گفته شد پزشکان اغلب در توضیح مزیت های این واکسن به والدین، به طور موفق عمل نمی کنند.

نه تنها نوجوانان علیه این عفونت ایمن نمی شوند بلکه می توانند سرطان را نیز منتقل کنند.

بر اساس آن چه که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها عنوان می کند، هر ساله در حدود 14 میلیون مورد ابتلا به عفونت HPV در ایالات متحده آمریکا شناسایی می شود.

تاریخ انتشار: 1394/08/19
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه