بر اساس یافته های جدید، بازسازی پستان فورا بعد از جراحی برداشت پستان (مستکتومی) که به دلیل بروز سرطان انجام می شود، می تواند پریشانی های بیمار را کاهش دهد.

دکتر تونی زونگ و همکارانش از دانشگاه تورنتو عنوان می کنند این رویکرد همیشه یک گزینه نیست. به هر حال، یافته ها نشان می دهد که بازسازی سریع پستان می تواند بیماران مبتلا به سرطان پستان را از یک دوره پریشانی روانی، عدم رضایت از ظاهر جسمی و کاهش رضایت جنسی محافظت کند.

در این بررسی 106 بیمار مبتلا به سرطان پستان حضور داشتند که بعد از برداشت پستان عمل بازسازی پستان را انجام دادند. 30 نفر از بیماران در مدت جراحی برای برداشت سرطان پستان، بازسازی پستان را نیز انجام دادند، در حالی که 76 نفر آن ها بازسازی پستان را به تاخیر انداختند و زمان تاخیر متوسط سه سال بعد از انجام مستکتومی بود.

قبل از انجام مستکتومی، 26 درصد شرکت کنندگان با افزایش میزان پریشانی رو به رو شدند و 9 درصد با افزایش علائم افسردگی مواجه گشتند. در هر دو گروه از بیماران، میزان اضطراب بعد از انجام بازسازی پستان کاهش یافت. به هر حال بعد از انجام مستکتومی خانم هایی که بازسازی پستان را به تاخیر انداخته بودند به لحاظ رضایت جنسی، ظاهری و کیفیت زندگی امتیاز پایین تری داشتند و این نشان می دهد که آن ها در حین انتظار برای بازسازی پستان استرس روانی را تجربه می کردند.

شش ماه بعد از بازسازی پستان، تفاوتی به لحاظ رضایت جسمی بین دو گروه مشاهده نشد و تفاوتی به لحاظ رضایت جنسی در 12 و 18 ماه بعد از بازسازی پستان به دست نیامد.

این تحقیق در ماه اکتبر در ژورنال جراحی ترمیمی و پلاستیک (Plastic and Reconstructive Surgery) منتشر شد.

تاخیر در بازسازی پستان در کانادا شایع تر از آمریکا است و این نکته ای است که در اخبار ژورنال به آن اشاره شده بود.

دکتر زانگ و همکارانش برای بیمارانی که کاندید مناسبی برای بازسازی پستان بعد از جراحی بودند عنوان کردند باید سعی شود تا انجام بازسازی پستان هماهنگ با مستکتومی انجام شود.

تاریخ انتشار: 1395/07/27
تهیه شده: دپارتمان تخصصی ترجمه دُروانا
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com
برچسب‌ها

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه