سندرم تخمدان پلی کیستیک همچنین تحت عنوان سندرم Stein-Levanthal، خوانده می شود و عبارت است از: نوعی اختلال بدون تخمک گذاری که با افزایش سطوح آندروژن، سنتز مداوم استروژن و افزایش سطوح LH سرم، همراه با کاهش سطوح FSH، مشخص می شود.
استروژن و پروژسترون جز هورمون های زنانه محسوب می شوند که توسط تخمدان ها تولید می گردند. این هورمون ها می توانند ماهانه منجر به بروز چرخه های قاعدگی شوند. هم چنین کمک می کنند تا تخم ها قبل از آزاد شدن و وارد شدن به لوله فالوپ که هر ماه اتفاق می افتد، درفولیکول های پر از مایع، رشد کنند. سومین هورمون تستوسترون نام دارد این هورمون به مقدار کم توسط تخمدان ها تولید می شود و متعلق به دسته آندروژن ها می باشد که هورمون غالب درمردان محسوب می شود. بین 4 تا 7 درصد خانم ها به…

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه