بارداری دو قلو نیازمند مراقبت های ویژه می باشد. در این شرایط باید بدانید وضعیت تغذیه، اضافه وزن هم چنین پیامدهای احتمالی چطور خواهد بود.
بارداری دوقلو بارداری است که بیش از یک جنین را شامل شود.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه