آدنومیوز زمانی اتفاق می افتد که بافت آندومتر دیواره رحم به سمت دیواره ماهیچه ای رحم کشیده می شود. رشد این بافت های نابجا به طور نرمال در هر چرخه قاعدگی ادامه می یابد، در نتیجه این حالت، رحم متورم شده و پریودهای سنگینی اتفاق می افتد.
وجود بافت اندومتر به صورت منتشر و یا لوکالیزه در داخل میومتر. در صورتی که این بافت محدود به یک ناحیه‌ء وسیع باشد، تحت عنوان آدنومیوم خوانده می‌شود.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه