محققین دریافته اند که میزان بروز عفونت ها به دنبال انجام آندوسکوپی و تست کولونوسکوپی در مراکز جراحی سرپایی می تواند 100 برابر بیشتر از آن چه که در گذشته تصور می شد، باشد.

 دروانا:

منتشر شده در مجله Gut- 1 جون 2018

گزارش شده در 6 جون 2018

انجام تست کولونوسکوپی و آندوسکوپی بیش از حد تصور می تواند خطرناک باشد.

محققین دریافته اند که میزان بروز عفونت ها به دنبال انجام این روش ها در مراکز جراحی سرپایی می تواند 100 برابر بیشتر از آن چه که در گذشته تصور می شد، باشد.

عفونت های باکتریایی مانند اشریشیا کلای و کلبسیلا یک نفر از 1000 نفر را بعد از کولونوسکوپی غربالگری، یک نفر از 1000 نفر را بعد از کولونوسکوپی غیر غربالگری و بیش از سه نفر از 1000 نفر را بعد از انجام آندوسکوپی درگیر می کنند.

در گذشته تصور بر این بود که شیوع عفونت بعد از آندوسکوپی یک نفر از یک میلیون نفر است.

سوزان هاتفلس، استادیار پزشکی در دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور معتقد است که با این که دیدگاه بسیاری از بیماران این است که روش های آندوسکوپیک ایمن هستند، ما دریافته ایم که عفونت های بعد از آندوسکوپی شیوعی بیش از حد تصور ما دارند و این شیوع ممکن است در مراکز مختلف متفاوت باشد.

در آمریکا سالانه بیش از 15 میلیون تست کولونوسوپی و 7 میلیون آندوسکوپی فوقانی به کمک یک آندوسکوپ انجام می شوند. آندوسکوپ یک وسیله نوری چند بار مصرف است که به پزشک امکان مشاهده مجاری گوارشی بیمار را می دهد. اسکوپ ها می توانند برای بررسی بیماری ها مانند سرطان کولون و یا انجام برخی روش ها مانند برداشت پولیپ بدون نیاز به جراحی به کار گرفته شوند.

هاتفلس و همکارانش داده هایی را از شش ایالت در آمریکا جمع آوری کردند. آن ها مراجعه به اورژانس و پذیرش های بیمارستانی برای عفونت را در سی روز بعد از انجام یک تست کولونوسکوپی یا آندوسکوپی در یک مرکز جراحی سرپایی پیگیری کردند. این تیم تحقیقاتی دریافتند که احتمال بروز عفونت بعد از انجام این روش های تشخیصی در افرادی که قبل از آن در بیمارستان بستری بوده اند، بیشتر است.

در واقع، نزدیک به 45 نفر از 1000 نفر بیماران بستری شده در طول سی روز قبل از انجام کولونوسکوپی غربالگری در طول یک ماه بعد از آن برای درمان عفونت مجددا به بیمارستان مراجعه کرده اند. برای افرادی که قبل از انجام آندوسکوپی در بیمارستان بستری بوده اند، میزان عفونت ها بیش از 59 نفر از 1000 نفر بوده است.

هاتفلس افزود در حالی که بسیاری از مراکز جراحی سرپایی از دستورالعمل های پیشگیری از عفونت پیروی می کنند، محققین دریافته اند که میزان شیوع عفونت ها در برخی از این مراکز 100 برابر بیشتر از حد انتظار است.

آندوسکوپی و کولونوسکوپی تغییرات چشمگیری را در درمان و پیشگیری از بیماری های گوارشی ایجاد کرده اند اما طبق نتایج به دست آمده از تحقیقات، بیماران باید از خطر عفونت ناشی از این روش ها آگاه باشند

برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه