بررسی های جدید نشان می دهد که واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به نظر می رسد از بروز ناهنجاری هایی که می تواند به سرطان دهانه رحم منجر شود پیشگیری می کند.  

محققین کانادایی دریافتند خانم های جوانی که این واکسن را در طول برنامه های بهداشتی مدرسه دریافت کرده اند، به هنگام غربالگری برای سرطان دهانه رحم، کمتر در خطر ایجاد چنین ناهنجاری هایی هستند و این در مقایسه با کسانی است که واکسن را دریافت نکرده اند. این خانم های جوان کمتر از ده سال بعد از دریافت اولین واکسن HPV تحت غربالگری قرار گرفتند. این یافته ها از استان  آلبرتا (Alberta) به دست آمده است. در سال 2008 آلبرتا واکسیناسیون HPV را برای دختران پایه پنجم (10 تا 11 ساله) و هم چنین برنامه سه ساله ای برای دختران پایه نهم (14 تا 15ساله) معرفی کرد. طی این برنامه سه دوز واکسن ارائه می شد که علیه دو سویه HPV موثر بود. محققین عنوان کردند این دو سویه در بروز 70 درصد موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم موثرند.

در این ارزیابی نتایج پاپ اسمیر به دست آمده از 10000 خانم بین سال های 2012 و 2015 مورد بررسی قرار گرفت. در طول تست پاپ اسمیر سلول هایی از دهانه رحم جمع آوری می شود و به منظور بررسی وجود سرطان مورد مطالعه قرار می گیرد. خانم های شرکت کننده 18 تا 21 سال داشتند.

در میان این خانم ها، 56 درصد واکسن HPV را دریافت نکرده بودند. 44 درصد باقیمانده یک یا بیش از یک دوز واکسن HPV را در برنامه های بهداشتی مدرسه دریافت کرده بودند. حدود 84 درصد کسانی که واکسن را دریافت کرده بودند، واکسیناسیون را به طور کامل انجام داده بودند. این بدان معنی بود که آن ها سه و یا دوز های بیشتری را دریافت کرده بودند.

در نتایج پاپ اسمیر بیش از 16 درصد خانم هایی که واکسینه نشده بودند، ناهنجاری هایی مشاهده شد. در میان خانم هایی که به طور کامل واکسینه شده بودند نرخ بروز ناهنجاری ها 12 درصد بود.

دکتر Huiming Yang و همکارانش عنوان کردند هشت سال بعد از برنامه های واکسیناسیونی که در مدارس آلبرتا آغاز شده بود، سه دوز واکسیناسیون HPVمزایای اولیه خود را مخصوصا علیه ناهنجاری هایی نشان داد که احتمال سرطانی شدن آن ها بسیار بالاست. یانگ مسئول پزشکی برنامه های غربالگری برای خدمات بهداشتی آلبرتاست.

محققین عنوان کردند آن ها امیدوارند این یافته ها و تحقیقات آینده بتواند به بهبود تلاش های مربوط به پیشگیری کمک کند. آن ها هم چنین ذکر کردند برنامه های واکسیناسیون HPV می تواند با برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم پیوند بخورد.

این یافته ها به صورت آن لاین در 4 ژوئن در ژورنال  CMAJمنتشر شد.

تاریخ انتشار: 1395/05/07
تهیه شده: دپارتمان تخصصی ترجمه دُروانا
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه