اختلال در نمایش جنین هر گونه پرزانتاسیون جنین که در آن عضو نمایش، جایی غیر از ورتکس جنین باشد می گوبند. انواع آن عبارتند از: پرزانتاسیون بریچ، صورت، ابرو، پرزانتاسیون‌های ترکیبی در ارتباط با قرار‌های عرضی و مایل و پرزانتاسیون بند ناف.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه