آزمایش پروژسترون در زنان با اهداف مختلفی انجام می شود. در این مقاله مروری بر اندکاسیون های آزمایش پروژسترون در زنان خواهیم داشت. 

دروانا: 

آزمایش پروژسترون در زنان میزان این هورمون را در خون اندازه گیری می کند. پروژسترون توسط تخمدان ها تولید می شود. پروژسترون نقش مهمی در بارداری به عهده دارد. این هورمون کمک می کند تا رحم برای پرورش تخمک لقاح یافته آماده گردد. همچنین پروژسترون پستان ها را نیز برای تولید شیر آماده می سازد. میزان هورمون پروژسترون در طول دوران مختلف چرخه قاعدگی تغییر می کند. در ابتدای چرخه میزان این هورمون اندک می باشد اما بعد از تخمک گذاری مقدار آن افزایش می یابد. در صورت وقوع بارداری مقدار پروژسترون همچنان افزایش می یابد تا بدن را برای بارداری و پرورش جنین آماده سازد. درصورتی که بارداری رخ ندهد مقدار این هورمون کاهش یافته و پریود رخ می دهد. مقدار پروژسترون در خانم های باردار 10 برابر خانم های غیر باردار می باشد. مردان نیز پروژسترون می سازند اما مقدار آن بسیار اندک می باشد. در مردان پروژسترون توسط غدد آدرنال و بیضه ها ایجاد می شود.

و اما آزمایش پروژسترون در زنان با اهداف مختلفی انجام می شود. بررسی علت ناباروری، درک اینکه آیا تخمک گذاری روی داده است یا خیر، بررسی فاکتورهای خطر سقط، مانیتور بارداری پر خطر و تشخیص بارداری خارج از رحم از موارد کاربرد آزمایش پروژسترون در زنان می باشد. در بارداری خارج از رحم تخمک بارور شده در فضایی خارج از رحم شروع به رشد می کند. این عارضه بسیار خطرناک است و ممکن است عوارض مرگ باری را برای خانم به همراه داشته باشد. اگر دشواری در باردار شدن وجود داشته باشد در آن صورت انجام آزمایش پروژسترون در زنان بسیار اهمیت دارد. اگر در طول بارداری مشکلاتی مانند کرامپ های شدید شکمی، خونریزی یا سابقه قبلی در انجام سقط وجود داشته باشد در آن صورت نیز انجام آزمایش پروژسترون در زنان اهمیت می یابد.

به منظور انجام آزمایش پروژسترون در زنان ابتدا نمونه خون وریدی از بازو تهیه می شود و در نهایت نتیجه بررسی می گردد. به منظور انجام آزمایش پروژسترون در زنان نیازی به آمادگی قبلی وجود ندارد. اگر نتیجه آزمایش پروژسترون در زنان افزایش مقدار این هورمون را نشان دهد در آن صورت احتمالات زیر مطرح می گردد:

  •  بارداری
  •  وجود کیست های تخمدانی
  • بارداری مولار (در بارداری مولار توده ای در شکم رشد می کند که علائم بارداری را به دنبال دارد)
  • سرطان تخمدان

اگر بارداری چند قلو باشد مقدار افزایش پروژسترون بسیار بیشتر نیز خواهد بود. کاهش مقدار این هورمون در آزمایش پروژسترون در زنان احتمالات زیر را در پی دارد:

  •  بارداری خارج از رحم
  •  سقط
  • عدم تخمک گذاری نرمال، عدم تخمک گذاری نرمال می تواند دلیلی بر بروز ناباروری باشد

از آنجاییکه مقدار پروژسترون در دوران مختلف چرخه قاعدگی تغییر می کند شاید نیاز به تکرار آزمایش پروژسترون در زنان وجود داشته باشد. 

برگرفته از: وبسایت https://medlineplus.gov

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه