جواب تست پاپ اسمیر نتایجی را در بردارد که گاه نیاز به انجام تست های دیگر را به دنبال دارد. در این مقاله مروری بر اقدامات بعد از دریافت جواب تست پاپ اسمیر خواهیم داشت.  

دروانا: 

دهانه رحم و واژن با استفاده از سلول های سنگفرشی پر شده است. سلول های سنگفرشی آتاپیکال که به اختصار ASC خوانده می شود و ممکن است در جواب تست پاپ اسمیر مشخص شود اغلب سلول هایی را شامل می شود که ظاهر نرمالی ندارد اما به وضوح نمی توان آن ها را در دسته ضایعات پیش سرطانی نامید. ضایعات اینترااپیتلیال با درجه اندک که به اختصار LSIL نامیده می شود نیز در جواب تست پاپ اسمیر به سلول هایی اشاره دارد که کمی غیر نرمال به نظر می رسد. غربالگری سرطان سرویکس یا تست پاپ اسمیر معمولا در سن 21 سالگی توصیه می شود. دریافت نتایجی مانند ASC یا LSIL در جواب تست پاپ اسمیر مستلزم انجام تست های بیشتر می باشد زیرا برخی از این نتایج در جواب تست پاپ اسمیر می تواند احتمال ایجاد سرطان سرویکس یا دهانه رحم را در آینده به دنبال داشته باشد. در این مقاله بر گزینه های درمانی متمرکز می شویم که بر درمان جواب تست پاپ اسمیر ASC تمرکز دارد.

اگر در جواب تست پاپ اسمیر با نتیجه ASC رو به رو شوید در آن صورت باید توجه داشت ضایعات سنگفرشی اینترااپیتلیال می تواند درجه اندک یا درجه بالایی داشته باشد. اگر جواب تست پاپ اسمیر ASC-US باشد در آن صورت در افرادی در بازه سنی 25 سال به بالا انجام تست اچ پی وی توصیه می شود. زیرا عفونت ناشی از ویروس اچ پی وی مسئول درصد زیادی از سرطان های دهانه رحم می باشد. تست اچ پی وی در مورد سویه های پر خطر این ویروس انجام می گردد. اگر نتیجه تست اچ پی وی در این افراد مثبت باشد در آن صورت انجام کولپوسکوپی ضرورت می یابد. کولپوسکوپی روشی برای معاینه دهانه رحم با استفاده از دستگاهی شبیه به میکروسکوپ می باشد که در طول معاینه لگن انجام می شود. اگر نتیجه تست اچ پی وی منفی باشد در آن صورت غربالگری سرطان دهانه رحم سه سال دیگر انجام خواهد شد. در اغلب موارد مورد ASC-US در جواب تست پاپ اسمیر در طول زمان به طور خود به خود برطرف می شود. توجه داشته باشید گزینه دیگری که وجود دارد این است: به دنبال دریافت نتیجه  ASC-US در جواب تست پاپ اسمیر، تست پاپ اسمیر باید یک سال دیگر نیز انجام شود اگر جواب تست پاپ اسمیر این بار نرمال باشد دوباره غربالگری مجدد به سه سال دیگرموکول خواهد شد. اگر ناهنجاری نیز مشاهده شود کولپوسکوپی باید انجام گیرد. در مورد خانم هایی که در بازه سنی 21 تا 24 سال قرار دارند دریافت این جواب تست پاپ اسمیر لزوما انجام تست اچ پی وی را به دنبال ندارد زیرا عفونت اچ پی وی در بین خانم های جوان شایع می باشد اما اغلب این عفونت ها بی آن که منجر به ایجاد ضایعات پیش سرطانی شود در طول زمان از بین می رود. اگر در بازه سنی 21 تا 24 سال قرار داشته و جواب تست پاپ اسمیر شما ASC-US باشد در آن صورت دو گزینه پیش روی شما وجود دارد: انجام تست پاپ اسمیر در طول یک سال و دیگری انجام تست اچ پی وی. اگر نتیجه تست اچ پی وی منفی باشد روند نرمال غربالگری ها از سر گرفته خواهد شد اما اگر تست اچ پی وی مثبت باشد باز هم پاپ اسمیر ظرف یک سال دو باره تکرار می شود.

اگر چنانچه جواب تست پاپ اسمیر از نوع ASC-H باشد در آن صورت برای ارزیابی های بیشتر نیاز به انجام کولپوسکوپی خواهیم داشت.

دریافت نتیجه ASC-US در جواب تست پاپ اسمیر خانم های باردار همانند افراد غیر باردار در نظر گرفته می شود. در صورت نیاز به انجام کولپوسکوپی می توان آن را در طول یا بعد از بارداری انجام داد. دریافت نتیجه ASC-H در جواب تست پاپ اسمیر خانم های باردار نیز همانند افراد غیر باردار می باشد اما در این شرایط انجام کولپوسکوپی به بعد بارداری موکول می گردد.

برگرفته از: وبسایت https://www.uptodate.com
برچسب‌ها

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه