جواب آزمایش پاپ اسمیر در این مقاله در دو بخش نرمال و غیر نرمال مورد مطالعه قرار می گیرد.

دروانا: 

آزمایش پاپ اسمیر احتمال وجود سرطان دهانه رحم را ارزیابی می کند. سلول های به دست آمده حاصل از تست پاپ اسمیر زیر میکروسکوپ بررسی می شود و جواب آزمایش پاپ اسمیر به آنالیز تغییرات مشاهده شده در سلول دهانه رحم می پردازد. به منظور انجام آزمایش پاپ اسمیر روی تخت قرار گرفته و پاهای شما روی رکاب هایی قرار می گیرد. متخصص زنان به آرامی با استفاده از ابزاری به نام اسپکولوم دهانه واژن را باز می کند به این ترتیب امکان مشاهده داخل واژن و دهانه رحم فراهم می گردد. سلول های جمع آوری شده برای دریافت جواب آزمایش پاپ اسمیر به آزمایشگاه فرستاده می شوند. پیش از انجام آزمایش پاپ اسمیر متخصص زنان خود را در جریان داروهای مصرفی قرار دهید. زیرا برخی قرص های ضد بارداری حاوی استروژن و پروژسترون بر جواب آزمایش پاپ اسمیر تاثیر می گذارد. به هنگام انجام آزمایش پاپ اسمیر اگر قبلا این آزمایش را انجام داده اید حتما متخصص زنان را در جریان قرار دهید. 24 ساعت قبل از انجام آزمایش پاپ اسمیر از مصرف دوش واژینال و نوار بهداشتی داخلی اجتناب کنید. در این زمان از داشتن نزدیکی جنسی نیز خودداری فرمایید. آزمایش پاپ اسمیر در زمان پریود نباید انجام شود زیرا خون سبب می گردد تا جواب آزمایش پاپ اسمیر دقت کمتری داشته باشد. اگر دچار خونریزی غیر منتظره شدید قرار انجام آزمایش پاپ اسمیر را کنسل نکنید. در این شرایط متخصص زنان باید لزوم انجام پاپ اسمیر را تعیین کند. سن شروع انجام آزمایش پاپ اسمیر 21 سالگی می باشد. بعد از دریافت جواب آزمایش پاپ اسمیر در این زمان تکرار آزمایش به سه سال آینده موکول می شود. در افراد بالای 30 سال انجام آزمایش پاپ اسمیر و تست اچ پی وی هر دو به طور همزمان توصیه می گردد. اگر جواب آزمایش پاپ اسمیر و تست اچ پی وی نرمال باشد در آن صورت تکرار غربالگری ها 5 سال دیگر خواهد بود. در مورد خانم هایی که در بازه سنی 65 تا 70 سالگی قرار دارند، چنانچه جواب آزمایش پاپ اسمیر در سه نوبت قبلی در بازه 10 سال منفی بوده باشد نیازی به تکرار آزمایش پاپ اسمیر نخواهند داشت.

جواب آزمایش پاپ اسمیر: نرمال

نتایج نرمال در جواب آزمایش پاپ اسمیر به معنی عدم مشاهده تغییرات سلولی غیر نرمال می باشد. باید توجه داشت جواب آزمایش پاپ اسمیر 100 درصد دقیق نیست. در برخی موارد ممکن است سرطان دهانه رحم به آرامی شکل گرفته و رشد کند حال آن که جواب آزمایش پاپ اسمیر نتایج غیر نرمالی را نشان نمی دهد.

جواب آزمایش پاپ اسمیر: نتایج غیرنرمال

نتایج غیر نرمال در جواب آزمایش پاپ اسمیر به این صورت طبقه بندی می گردد:

 • ASCUS یا AGUS
 • این نتایج در جواب آزمایش پاپ اسمیر نشان دهنده سلول های آتاپیکال می باشد اما معنی این تغییرات مشخص نیست.
 • این نتایج در جواب آزمایش پاپ اسمیر ممکن است ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی باشد.
 • این نتایج در جواب آزمایش پاپ اسمیر ممکن است به معنی تغییراتی باشد که احتمال سرطانی شدن آن ها وجود دارد.
 • این نتایج در جواب آزمایش پاپ اسمیر می تواند ضایعات پیش سرطانی را نشان دهد که ممکن است منشا آن ها به خارج از دهانه رحم و یا داخل رحم بازگردد.
 • LSIL و HSIL
 • این تغییرات در جواب آزمایش پاپ اسمیر نشان دهنده وجود تغییرات سرطانی می باشد. ضایعات HSIL در مقایسه با ضایعات LSIL بیشتر درخطر تبدیل شدن به سرطان دهانه رحم قرار دارند.
 • CIS
 • این تغییرات در جواب آزمایش پاپ اسمیر به معنی تغییرات سلولی غیر نرمالی است که در صورت عدم درمان به سرطان دهانه رحم تبدیل می شوند.
 • ASC
 • این تغییرات در جواب آزمایش پاپ اسمیر همانند HSILتفسیر می شود.
 • AGC
 • این تغییرات سلولی در جواب آزمایش پاپ اسمیر ممکن است منجر به سرطان در بخش بالای دهانه رحم یا داخل رحم شود.
برگرفته از: وبسایت https://medlineplus.gov
برچسب‌ها

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه