خونریزی در بارداری دلایل مختلفی دارد. در این مقاله خونریزی در بارداری را در دو بخش خونریزی در سه ماهه اول و خونریزی در بارداری در سه ماهه دوم و سوم مطالعه می کنیم.

دروانا: 

خونریزی در بارداری (سه ماهه اول): علل و راههای تشخیص

خونریزی در بارداری رویدادی متداول است که احتمال وقوع آن در همه مراحل بارداری وجود دارد. معمولا علت عمده خونریزی در بارداری بیشتر مادر می باشد. خونریزی در بارداری ممکن است ناشی از اختلال در عروق خونی یا ضایعات واژینال باشد. تشخیص خونریزی در بارداری معمولا بر اساس سن بارداری و مشخصات خونریزی (سبک یا سنگین بودن، وجود یا عدم وجود درد همچنین گذرا یا پایدار بودن خونریزی) انجام می شود. در ادامه از تست های تصویربرداری و آزمایشگاهی نیز برای تایید تشخیص اولیه استفاده می شود. خونریزی در بارداری (خونریزی واژینال) در سه ماهه اول بسیار شایع است و در 20 تا 40 درصد بارداری ها روی می دهد. خونریزی در این دوران ممکن است سبک، سنگین، پایدار یا موقتی، درد دار یا بی درد باشد. منبع عمده خونریزی در بارداری (البته خونریزی هایی که به دلایلی غیر از تروما روی می دهد) عبارت است از:

  • بارداری خارج از رحم
  • سقط
  • لانه گزینی در بارداری
  • دلایل مرتبط با دهانه رحم، واژن یا رحم (مانند پولیپ، التهاب یا عفونت، بیماری تروفوبلاستیک)

خونریزی در بارداری به دلیل سقط یکی از متداول ترین دلایل در سه ماهه اول بارداری می باشد. اگر چه خونریزی ناشی از سقط بسیار سنگین است اما تنها در 1 درصد از موارد نیاز به تزریق خون وجود خواهد داشت. در توضیح علل خونریزی در بارداری، بارداری خارج از رحم کمتر نقش دارد اما این خونریزی بسیار جدی بوده و عوارض مرگ باری را به دنبال دارد بنابراین در بررسی علت خونریزی در بارداری باید وجود چنین احتمالی بررسی شود. به طور کلی علت خونریزی در بارداری (اوایل بارداری) معمولا قابل تعیین نخواهد بود. هدف از ارزیابی هایی که در این مرحله انجام می شود کنار گذاشتن برخی احتمالات جدی خواهد بود. بنابراین گام اول انجام سونوگرافی در بارداری می باشد. همچنین باید به میزان خونریزی در بارداری و پاسخ برخی پرسش ها نیز توجه داشت. برای مثال آیا لخته های خونی در خونی که روی لباس ریخته مشخص است؟ آیا احساس سبکی در سر وجود دارد؟ آیا درد یا کرامپ لگنی وجود دارد؟ آیا دفع بافت صورت گرفته است؟ آیا فاکتور خطری مبنی بر بارداری خارج از رحم وجود داشته است (برای مثال سابقه ابتلا به بیماری التهابی لگن، وجود دستگاه آی یو دی و یا جراحی)؟ همچنین سوابق سقط در بیمار نیز در ارزیابی علت خونریزی در بارداری از اهمیت برخوردار می باشد.

خونریزی در بارداری (سه ماهه دوم و سوم): علل و راههای تشخیص

خونریزی در بارداری (در سه ماهه دوم و سوم) کمتر شایع می باشد. علت خونریزی در بارداری در این دوران احتمالا محدود به یکی از موارد زیر می باشد:

  • ترشحات خونی مرتبط با وضع حمل و یا در موارد نادرتر نارسایی سرویکس
  • سقط که به مرگ جنین قبل از هفته 20 بارداری اطلاق می شود
  • جفت سر راهی
  • جدا شدن زودرس جفت از دیواره رحم
  • پارگی رحم

ارزیابی خونریزی در بارداری قبل از هفته 20 شبیه به سه ماهه اول بارداری انجام می شود اما در این شرایط احتمالی مانند بارداری خارج از رحم چندان مطرح نیست زیرا 95 درصد بارداری های خارج از رحم در لوله های فالوپ روی داده و زودتر از این زمان تشخیص داده می شود. در ارزیابی این شرایط نیز میزان خونریزی و وجود درد از اهمیت برخوردار می باشد. وجود خونریزی سبک، متوسط و بی درد نشان دهنده ترشحاتی است که در نتیجه نارسایی سرویکس ایجاد می شود اگر چه ضایعات واژینال و سرویکس همچنین جدایی نسبی جفت نیز ممکن است در این میان دخالت داشته باشد. در مواردی که خونریزی در بارداری بسیار سنگین توام با درد باشد ممکن است دلایلی مانند سقط و یا پارگی کامل جفت مطرح شود. سونوگرافی ترانس واژینال سنگ بنای تشخیص خونریزی در بارداری در سه ماهه دوم را تشکیل می دهد. در ارزیابی علت خونریزی در بارداری بعد از هفته 20 انجام معاینات دیجیتال در برخی افراد باردار با محدودیت و ممنوعیت رو به رو می باشد زیرا معاینات دیجیتال ممکن است در شرایطی مانند جفت سرراهی سبب خونریزی شدید شود. احتمال بروز عوارض و خطرات خونریزی در بارداری بستگی به شدت و علت خونریزی دارد. درمان خونریزی در بارداری در سه ماهه دوم و سوم نیز بر اساس فاکتورهای متعددی اعم از سن بارداری، علت خونریزی، شدت خونریزی و وضعیت جنین انجام می شود. 

برگرفته از: وبسایت https://www.uptodate.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه