آزمایش چهارگانه بارداری نوعی آزمایش خون در بارداری است که احتمال بروز نواقص در جنین را ارزیابی می کند. در این مقاله مروری بر آزمایش چهارگانه بارداری خواهیم داشت. 

دروانا: 

آزمایش چهارگانه بارداری اغلب در هفته های 15 تا 22 بارداری انجام می شود. بیشترین دقت آزمایش چهارگانه بارداری در هفته های 16 تا 18 می باشد. در آزمایش چهارگانه بارداری موارد زیر اندازه گیری می شود:

 • پروتئین آلفا فیتوپروتئین که توسط جنین تولید می شود
 • هورمون گنادوتروپین جفتی انسان که توسط جفت تولید می گردد
 • استریول غیر کنژوگه که نوعی هورمون استروژن می باشد و در جنین و جفت تولید می شود
 • اینهیبین آ که هورمون آزاد شده توسط جفت می باشد

اگر در آزمایش چهارگانه بارداری مقدار اینهیبین آ اندازه گیری نشود در آن صورت این آزمایش غربالگری سه گانه خوانده می شود. برای تعیین احتمال این که جنین به نقص دچار می باشد فاکتورهای زیر حائز اهمیت خواهد بود:

 • سن مادر
 • زمینه ژنتیکی مادر
 • وزن مادر
 • هفته های بارداری

انجام آزمایش چهارگانه بارداری نیازی به آمادگی قبلی ندارد. در آزمایش چهارگانه بارداری احتمالاتی مانند سندرم داون، نقص در ستون فقرات و مغز جنین بررسی می گردد. به خاطر داشته باشید آزمایش چهارگانه بارداری نوعی غربالگری است و تست تشخیصی محسوب نمی شود. سنین بالای 35 سال، مصرف انسولین برای درمان دیابت و وجود سابقه خانوادگی در نواقص ژنتیکی از جمله فاکتورهای خطری محسوب می شود که در آزمایش چهارگانه بارداری اهمیت دارد.

آزمایش چهارگانه بارداری: تفسیر نتایج غیرنرمال

دریافت نتایج غیر نرمال در آزمایش چهارگانه بارداری به معنی قطعیت بروز نقص در جنین نخواهد بود. اگر نتایج آزمایش چهارگانه بارداری غیر نرمال باشد در آن صورت ضروری است تا سونوگرافی انجام شود و در آن سن جنین درحال رشد بررسی شود. اگر سونوگرافی احتمال وجود مشکلی را نشان دهد در آن صورت تست های بیشتر و انجام مشاوره ضرورت می یابد. برخی گام های احتمالی بعد از دریافت نتایج غیر نرمال آزمایش چهارگانه بارداری عبارت است از:

 • آمنیوسنتز که در آن مقدار آلفا فیتوپروتئین در مایع آمنیوتیک بررسی می شود
 • تست هایی برای تایید یا رد نواقصی مانند سندرم داون
 • مشاوره ژنتیکی
 • انجام سونوگرافی برای بررسی مغز، ستون فقرات، کلیه ها و قلب جنین

در طول بارداری افزایش مقدار پروتئین آلفا فیتوپروتئین می تواند به دلایل ذیل روی دهد:

 • فقدان بخشی از مغز یا جمجمه
 • نقص در روده یا سایر ارگان های نزدیک
 • مرگ جنین داخل رحم
 • اسپینا بیفیدا
 • نقص قلبی
 • سندرم ترنر

افزایش مقدار این پروتئین در آزمایش چهارگانه بارداری می تواند نشان دهنده بارداری چند قلو نیز باشد. کاهش مقدار این پروتئین و استریول همچنین افزایش مقدار هورمون گنادوتروپین جفتی انسان و اینهیبین آ در آزمایش چهارگانه بارداری نیز نشان دهنده احتمالاتی مانند سندرم داون یا سندرم ادواردز می باشد. به خاطر داشته باشید احتمال ایجاد نتایج منفی کاذب یا مثبت کاذب در آزمایش چهارگانه بارداری وجود دارد اما دقت آزمایش چهارگانه بارداری از غربالگری سه گانه بیشتر می باشد. برای تایید نتایج غیر نرمال نیاز به انجام تست های بیشتر وجود دارد. 

دکتر سعیده همدانی مقدم

دکتر سعیده همدانی مقدم

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
سرکار خانم دکتر سعیده همدانی مقدم جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دارای بورد تخصصی ناسیونال می باشند.
 
تایید شده: توسط دکتر سعیده همدانی مقدم
برگرفته از: وبسایت https://medlineplus.gov

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه