برخورد های اولیه میان والدین و کودک تازه متولد شده کمک می کند تا کودک احساس امنیت بیشتری داشته باشد.

دروانا:

منتشر شده در 2 ژانویه 2018

مدت زمان لازم برای برقراری ارتباط با نوزاد تازه متولد شده (ارتباط عاطفی) می تواند از چند ساعت تا چند هفته متفاوت باشد.

کتابخانه پزشکی ملی آمریکا راه هایی را پیشنهاد می دهد که چطور ارتباط کودک با والدین را بهبود بخشید:

  • اگر شما تصمیم به شیردهی داشته باشید، کودک بو و تماس فیزیکی با شما را در طول تغذیه درک می کند.
  • اگر از شیشه شیر استفاده می کنید، کودک شما با بو و تماس فیزیکی با شما آشنا خواهد شد.
  • اهمیت لمس کودک را در نظر داشته باشید و او را در تماس پوست به پوست با خود نگاه دارید.
  • ارتباط چشمی با کودک خود برقرار کنید.
  • در مواقعی که دختر و یا پسر شما گریه می کند به او پاسخ دهید.
  • با کودک بازی کنید.
  • با کودک خود صحبت کنید، بخوانید و آواز بخوانید تا با لحن صدای شما آشنا شود.
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه