محققینی که اشاره کردند فاکتورهای ژنتیکی که با عود سرطان سینه ارتباط دارد، مطرح کردند این یافته ها می تواند منجر به بهبود درمان شود.

محققین انگلیسی گفتند بیشتر بیماران مبتلا به سرطان سینه بعد از درمان بهبود می یابند اما این بیماری در 1 بیمار از هر 5 بیمار عود می کند، خواه در همان موقعیت قبلی و به عنوان تومور اصلی و خواه در سایر بخش های بدن.

محققین ژن های موجود در تومورهای 1000 بیمار مبتلا به سرطان سینه را آنالیز کردند که از این میان 161 نفر آنها دچار عود سرطان سینه شده بودند.

بر اساس آن چه که در 26 سپتامبر در کنگره سرطان اروپا در وین برگزار شد، نشان داده شده است که    بین تومورهای اولیه و تومورهایی که عود کرده اند تفاوت ژنتیکی وجود دارد. تحقیق ارائه شده در نشست ها قبل از منتشر شدن در ژورنال کارشناسی شده، باید به صورت مقدماتی در نظر گرفته شوند.

رهبر تحقیقات دکتر Lucy Yates طی اخبار کنگره گفت ما دریافتیم که برخی جهش های ژنتیکی که منجر به سرطان سینه می شود و عود می کند، نسبتا در مورد سایر سرطان ها شایع نیست و در نقطه تشخیص اولیه عود نمی کند. او خود به عنوان محقق انکلوژیست بالینی در موسسهWellcome Trust Sanger در کمبریج واقع در انگلیس فعالیت دارد.

دکتر Yates گفت ما معتقدیم که تفاوت های دیده شده نشان دهنده تفاوت ژنتیکی است که می تواند منجر به استعداد عود سرطان شود، ضمن آن که جهش های به دست آمده از دوره تشخیص اولیه با جهش های بعدی که در عود بیماری ایجاد می شود ترکیب می گردد.            

دکتر Peter Naredi از روسای کنگره گفت با توجه به افزایش اطلاعات اولیه در مورد تومور نه تنها می توانیم درمان های بهتری انتخاب کنیم، همچنین می توانیم از درمان بیش از حد و غیر ضروری برخی بیماران اجتناب کنیم، هم این که این نکات به ما کمک خواهد کرد تا در مورد هر بیمار مبتلا به سرطان سینه درمان مناسب و خاص او را انتخاب کنیم.

او افزود در این تحقیق این حقیقت روشن می شود که ما باید عود سرطان را به عنوان واقعه ای جدید در نظر بگیریم و برای تومورهایی که عود کرده اند درمان مناسبی را به دقت انتخاب کنیم و فقط به اطلاعات به دست آمده از تومور اولیه تکیه نکنیم. 

تاریخ انتشار: 1394/07/11
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه