یافته های جدید نشان داده است که باردار بودن ریسک مرگ یا عوارض بعد از جراحی عمومی را افزایش نمی دهد.

دکتر Robert Meguid و همکاران از دانشگاه کلورادو این گونه عنوان کردند که بیماران باردار که تحت جراحی های عمومی اورژانسی و غیر اورژانسی قرار می گیرند، به نظر نمی رسد نرخ بیماری و مرگ در آن ها افزایش یابد. بنابراین انجام برخی جراحی های عمومی در خانم های باردار به اندازه افراد غیر باردار بی خطر است.

در این تحقیق، محققین بیش از 2700 خانم باردار را در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار دادند. این افراد در سال های 2006 تا 2011 تحت جراحی عمومی قرار گرفته بودند، این افراد با 517000 خانم غیر باردار مورد مقایسه قرار گرفتند که آنها نیز چنین جراحی هایی را انجام داده بودند.

بر اساس این تحقیق که در تاریخ 13 می به صورت آن لاین در ژورنال JAMA Surgery منتشر شد، خانم های باردار بیش از زنان غیر باردار جراحی داشتند (75 درصد در مقابل 60 درصد) و احتمال انجام جراحی های اورژانسی در زنان باردار بیشتر بوده است (50.5 درصد در مقابل 13 درصد).

محققین دریافتند که نرخ مرگ و میر در طول 30 روز بعد از جراحی برای خانم های باردار 0.4 درصد و برای بیمارانی که باردار نبودند 0.3 درصد بود. نرخ کلی بروز عوارض در 30 روز بعد از جراحی برای خانم های باردار 6.6 درصد و برای افراد غیر باردار 7.4 درصد بود.

در این آزمون 21 مورد از عوارض جانبی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در نرخ بروز این عوارض بین این دو گروه مشاهده نشد.

جمع بندی این تحقیق چنین بود" این یافته ها از گزارشات قبلی مبنی بر این که بیماران باردار که به بیماری مزمنی دچارند و به جراحی عمومی نیاز دارند و در صورت عدم انجام جراحی بیماری پیشرفت کرده و وخیم می شود، باید تحت جراحی قرار بگیرند، حمایت می کند.

بر اساس پیش زمینه ای که در این تحقیق ارائه شده است، یک مورد از هر 500 خانم باردار تحت جراحی قرار می گیرند.

تاریخ انتشار: 1394/03/17
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه