تحقیقات جدید از این نظریه حمایت می کند که در هفته های نخست زندگی، دختران نوزادی که نارس متولد می شوند بهتر از نوزادان نارس پسر شروع به تغذیه می کنند.

در این آزمون 2700 نوزاد نارس حضور داشتند و نشان داده شد که دختران یک روز زودتر از پسران شروع به تغذیه از شیر مادر می کنند و یا از شیر آماده استفاده می کنند. این اندازه گیری از آن جهت اهمیت داشت که اگر نوزادان نارس قادر به مکیدن نباشند برای تغذیه به لوله هایی نیاز دارند تا بتوانند همزمان هم تنفس نمایند و هم ببلعند. این نوزادان نمی توانند مرخص شوند مگر آن که بتوانند بدون استفاده از این لوله تغذیه کنند.

بر اساس گفته محققین، به طور متوسط، نوزادان نارس معادل هفته 36 بارداری و در طول چهار روز،  می آموزند که چطور به طور مستقل تغذیه کنند.

اما کودکانی که توسط سزارین به دنیا آمده اند دیرتر از نوزادانی که بطور طبیعی به دنیا آمده اند، می آموزند که از راه دهان تغذیه نمایند. این تحقیق همچنین نشان داد کودکانی که دچار مشکلات شدیدی هستند، با تاخیر بیشتری نحوه تغذیه را می آموزند.

بر اساس گفته مسئول این تحقیقات دکتر Jonathan Muraskas مسئول بخش مراقبت های ویژه نوزادان در سیستم بهداشت دانشگاه لویالا در Maywood، این تحقیق به ما دانشی درباره فاکتورهایی می دهد که چطور یک نوزاد بدون وجود مشکل یا عوارض می تواند مستقلانه تغذیه کند.

 نوزادانی که قبل از هفته سی و هفتم بارداری متولد شده بودند مورد آنالیز قرار گرفتند و در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفتند، این تحقیق در سال های 1978 تا 2013 ادامه داشت.

این یافته ها در ژورنال Neonatal-Perinatal Medicine منتشر شد.

بر اساس گفته های دکتر Muraskas، این اطلاعات به والدین و تیم مراقبت درمانی این امکان را خواهد داد تا برای مرخص شدن نوزاد از بیمارستان به منزل برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

بر اساس جمع بندی محققین، بیشتر نوزادانی که به طور نارس متولد می شوند می توانند با اطمینان ظرف سه تا چهار هفته قبل از موعد مقرر مرخص شوند.

تاریخ انتشار: 1394/02/22
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه