تحقیقات جدید نشان میدهد وقتی بحث انتخاب جراح و بیمارستان برای درمان سرطان سینه مطرح است، بیماران سفید پوست بیشتر از بیماران سیاه پوست و اسپانیایی انتخاب خود را بر اساس حسن شهرت انجام می دهند.

این یافته ها نشان می دهد بیمارانی که در اقلیت قرار دارند، به هنگام تصمیم برای درمان بیشتر به ارجاع پزشکان و محدودیت طرح سلامت خود وابسته هستند.

دکتر راشل فری دم و همکاران از موسسه سرطان  Dana-Farberدر بوستون نوشتند بیشتر خانم ها به ارجاع از سمت پزشک خود برای جراحان منتخب اعتماد می کنند مخصوصا خانم های سیاه پوست و خانم های اسپانیایی (اسپانیایی زبان).

بر اساس گفته این محققین " علاوه بر آن بیمارانی که در اقلیت بودند به حسن شهرت در انتخاب جراح و بیمارستان کمتر اهمیت می دادند و بیشتر می خواستند بیمارستانی را انتخاب کنند که بخشی از طرح سلامت آنها بوده.

در این تحقیق 500 بیمار مبتلا به سرطان سینه وجود داشتند که از شمال کالیفرنیا در این آزمون حضور داشتند. از این تعداد 222 نفر سفید پوست، 142 نفر سیاه پوست و 89 نفر اسپانیایی تبار بودند (که انگلیسی-اسپانیایی صحبت می کردند) و 47 نفر نیز خانم های اسپانیایی تباری بودند که اسپانیایی صحبت می کردند.

ارجاع پزشک در 78 درصد افراد شایع ترین دلیل برای انتخاب یک جراح بوده است.  58 درصد تمایل داشتند بیمارستانی را انتخاب کنند که بخشی از طرح سلامت آنان بوده است.

بر اساس یافته هایی که به صورت آن لاین در 19 مارچ در ژورنال  JAMA Oncology  منتشر شد، 32 درصد خانم های سفید پوست جراح را بر اساس حسن شهرت او انتخاب می کردند در حالی که در بین خانم های اسپانیایی و سیاه پوست این فاکتور به ترتیب 22% و 18% بوده است. خانم های سفید پوست بیشتر از خانم های اسپانیایی و سیاه پوست تمایل داشتند بیمارستان را بر حسب حسن شهرت انتخاب کنند، و آمار آنها به ترتیب 23، 15 و 7 درصد بود.  

درصد زیادی از خانم ها در این آزمون توسط Kaiser Permanente بیمه شده بودند. و بر اساس گفته محققین این خود توضیح می دهد که چرا خیلی از آنان می گفتند که انتخاب آنها بر اساس طرح سلامت بوده است.

دکتر فری دم و همکاران این گونه جمع بندی کردند که این یافته ها نشان میدهد بیمارانی که در اقلیت قرار دارند در انتخاب پزشک و بیمارستان دخالت کمتری دارند.

بر اساس اطلاعات پیش زمینه ای که در این تحقیق وجود دارد دخالت بیماران در انتخاب جراح یا بیمارستان فاکتوری است که به اختلافات نژادی قومی در بحث درمان مربوط است.

تاریخ انتشار: 1394/01/06
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه