استرس نه تنها عملکرد شما را در محیط کار تحت تاثیر قرار می دهد بلکه می تواند بر سلامت شما هم اثر بگذارد.

آکادمی پزشکان خانواده آمریکا توصیه می نماید:

·  ساعت زنگ دار را هر روز کمی زودتر تنظیم کنید تا زمان آرامی داشته باشید.

·  در تعطیلات آخر هفته، زمانی را برای فراغت از کار اختصاص دهید. برخی از زمان خود را صرف فعالیت متفاوتی کنید از جمله یادگیری مهارتی جدید.

·  به مدت چند روز از کلمات استرس زا استفاده نکنید، تا احساس متفاوتی را تجربه نمائید.

· همه ساعت های خود را 5 دقیقه جلوتر تنظیم کنید.

·  به چیزی فکر کنید که می توانید آن را هر روز  انجام دهید که اثر مثبتی را بر زندگی شخصی شما داشته باشد.

تاریخ انتشار: 1394/01/06
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه