خانم های مسنی که به روش های کمک باروری باردار می شوند کمتر در خطر داشتن نوزدانی ناقص قرار دارند و این در مقایسه با خانم های مسنی است که به طور طبیعی باردار می شوند.

این یافته ها این باور را به چالش می کشد که روش های کمک بارداری ریسک نقص نوزاد را در همه خانم ها افزایش می دهد.

مسئول این تحقیقات میشل دویس در اخبار دانشگاه عنوان کرد بروز این اتفاق در خانم های بالای 40 سال که از روش های کمک بارداری استفاده می کنند، نکته ای قابل توجه است.

میشل دیویس متخصص اپیدمیولوژیست از موسسه تحقیقاتی رابینسون می باشد.

محققین اطلاعات حاصل از تولد را در استرالیای جنوبی در سال های 1986 و 2002 مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی بیش از 301000 تولد طبیعی، 2200 باروری آزمایشگاهی (IVF) و تقریبا 1400 تولد ناشی از تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) مورد آنالیز قرار گرفت.

IVF زمانی اتفاق می افتد که تخم خانم و اسپرم آقا در شرایطی خارج از بدن و در ظرف آزمایشگاه با هم ترکیب می شود. در ICSI اسپرم مستقیما به تخم تزریق می شود. وقتی تخم بارور شد وارد رحم خانم می گردد.

در بین خانم ها با همه بازه سنی، نرخ متوسط بروز نقص در نوزاد برای بارداری های طبیعی 6 درصد، برای روش IVF یا باروری آزمایشگاهی 7 درصد و برای ICSI یا تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی 10 درصد بوده است.  

اما وقتی محققین باروری ها را بر اساس سن مادر مورد بررسی قرار دادند، تصویر متفاوتی به دست امد. نرخ بروز نقص در نوزاد برای خانم های زیر 30 سال که از روش ICSI استفاده می کردند 11 درصد و برای خانم های 40 سال به بالایی که از IVF برای باردار شدن استفاده می کردند 3.6 درصد بود که به ترتیب بالاترین و پایین ترین درصد بود.

در بارداری های طبیعی، نرخ بروز نقص از 5.6 درصد در بین خانم های جوان تا 8 درصد در بین خانم های 40 سال به بالا بود.

بر اساس گفته دیویس، تحقیقات قبلی نشان داد خانم هایی که از روش های کمک بارداری استفاده می کنند در مقایسه با خانم هایی که به طور طبیعی باردار می شوند با افزایش نرخ بروز نقص در نوزاد مواجه اند. مشخص است که نرخ بروز نقص در نوزاد از سن 35 به طور تصاعدی بالا می رود.

بنابراین فرض شد (البته فرضی که تست نشده است) سن مادر می تواند فاکتور کلیدی در بروز نقص نوزاد در روش های کمک باروری باشد.

او ادامه داد به هر حال یافته های ما این گفته را به چالش می کشد. آن ها نشان می دهند نرخ بروز نقص در نوزاد در خانم های بالای 40 سال که با استفاده از تکنیک های کمک باروری باردار می شوند در مقایسه با خانم هایی که در همان بازه سنی قرار دارند و به طور طبیعی باردار می شوند، کمتر از نصف می شود، در حالی که به نظر می رسد خانم های جوان تر در خطر بالایی قرار دارند. 

محققین عنوان کردند برای تعیین علت این یافته ها به تحقیقات بیشتری نیاز داریم.

این تحقیق در 17 اکتبر در ژورمال BJOG (ژورنال بین المللی زنان و زایمان) منتشر شد.

تاریخ انتشار: 1395/08/17
تهیه شده: دپارتمان تخصصی ترجمه دُروانا
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه