محققین عنوان کردند وقتی خانم باردار سیگار می کشد، DNA جنین به نحوی تغییر می کند که مشابه تغییراتی است که در افراد سیگاری اتفاق می افتد.

محققین توانستند ژن های جدید را بیابند که تحت تاثیر سیگار کشیدن مادر واقع می شوند.

این یافته ها می تواند به درک ارتباط بین سیگار کشیدن در دوران بارداری و بروز مشکلاتی در سلامت کودک کمک کند.

در این بررسی محققین نمونه های خونی به دست آمده از نوزادانی را جمع آوری کردند که عمدتا از بند ناف حاصل می شد. در مقایسه با نوزادانی که از افراد غیر سیگاری متولد شده بودند، نوزادان متولد شده از افراد سیگاری بیش از 6000 نقطه روی DNA داشتند که به لحاظ شیمیایی تغییر یافته بود.

حدود نیمی از این موقعیت ها با ژن های مخصوص از جمله آن ها که در رشد سیستم عصبی، ریه ، بروز نقایصی مانند شکاف کام و لب و برخی سرطان های مرتبط با سیگار دخالت داشتند، ارتباط داشت.

محققین دریافتند خیلی از این تغییرات صورت گرفته در DNA در سنین کودکی نیز هم چنان وجود دارد.

این بررسی در تاریخ 31 مارچ در ژورنال American Journal of Human Genetics منتشر شد.

محققین متذکر شدند مطالعات کوچکتر نیز نشان داده بود بین سیگار کشیدن در طول بارداری و تغییرات شیمیایی در DNA جنینی ارتباطی وجود دارد. اما در این بررسی که جمعیت بزرگی در آن حضور داشت، محققین توانستند برخی الگوها را تشخیص دهند (در این بررسی بیش از 6000 مادر به همراه فرزندان شان حضور داشتند).

استفانی لندن (Stephanie London) محقق ارشد طی اخباری گفت یافتن سیگنال های اپیدمیک در این نوزادان بسیار جالب بود، زیرا همپوشانی زیادی با ژن هایی داشت که در افراد بالغ سیگاری شاهد آن هستیم.

او توضیح داد اگر چه جنین دود سیگار را تنفس نمی کند، اما مواجه با سیگار از طریق خون در جنین سبب می شود همان ترکیبات مضر از طریق جفت به او برسد.

تاریخ انتشار: 1395/01/21
تهیه شده: دپارتمان تخصصی ترجمه دُروانا
برگرفته از: وبسایت http://www.Drugs.com
منبع: وبسایت http://www.Healthday.com

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه