بیوپسی سینه با برداشتن غدد لنفاوی به منظور تشخیص پیشرفت سرطان موضوع مورد بحث در این مقاله می باشد. 

دروانا:

وقتی برخی تست ها احتمال سرطان سینه را مطرح کنند در آن صورت نیاز به انجام بیوپسی سینه (نمونه برداری) خواهد بود. انجام بیوپسی سینه لزوما به معنی ابتلا به سرطان نخواهد بود. اغلب نتایج بیوپسی سینه سرطانی نیست اما انجام بیوپسی سینه یکی از راه های تشخیص می باشد. علاوه بر تشخیص ممکن است بیوپسی سینه ما را در تعیین مرحله سرطان و برنامه ریزی های درمانی یاری دهد. در طول انجام بیوپسی سینه متخصص جراح نمونه ای از بافت مشکوک را برداشته و سپس نمونه در آزمایشگاه بررسی می گردد تا احتمال وجود سلول های سرطانی مطالعه شود. بیوپسی سینه انواع متفاوتی دارد. در برخی انواع بیوپسی سینه نیاز به ایجاد برش می باشد اما در برخی دیگر از سوزن استفاده می شود. هر کدام از روش های بیوپسی سینه معایب و مزایای خاص خودش را به دنبال دارد. انتخاب نوع بیوپسی به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. محلی از سینه که مشکوک می باشد، بزرگی آن، اولویت فردی، سایر مشکلات زمینه ای بیمار همچنین تعداد محل های مشکوک به سرطان از مواردی است که در انتخاب نوع بیوپسی سینه دخالت دارد. در مواردی نیاز به نمونه برداری از غدد لنفاوی می باشد. اگر سرطان سینه منتشر شده باشد این مورد ابتدا در غدد لنفاوی مشخص می گردد. دانستن این که آیا سرطان به غده لنفاوی رسیده است یا خیر در تعیین بهترین روش درمان تاثیر می گذارد. این نوع از بیوپسی سینه (نمونه برداری) زمانی اهمیت می یابد که وجود سرطان تشخیص داده شده است و انجام این بیوپسی ما را در درک انتشار سرطان یاری می کند. به این منظور یک یا چند غده لنفاوی از زیر بغل خارج شده و زیر میکروسکوپ بررسی می شود. این روش بیوپسی سینه در تشخیص مرحله سرطان نیز اهمیت دارد. اگر غدد لنفاوی حاوی سلول های سرطانی باشد در آن صورت احتمال انتشار سلول های سرطانی به سایر بخش های بدن بیشتر خواهد بود. برداشت غدد لنفاوی به عنوان بیوپسی سینه می تواند به طرق مختلفی انجام شود و انتخاب دقیق روش به فاکتورهای متعددی از جمله بزرگی تومور بستگی خواهد داشت.

در بیوپسی سینه از نوع بیوپسی غده لنفاوی سنسشیال که به اختصارSentinel Lymph Node Biopsy) SLNB) خوانده می شود جراح ابتدا اولین غده یا غدد لنفاوی نزدیک به تومور که احتمال انتشار سرطان در آن بیشتر می باشد را نمونه برداری می کند. به این غده لنفاوی سنسشیال گفته می شود. به منظور انجام این نوع بیوپسی سینه جراح ابتدا ماده ای رادیواکتیو یا رنگ آبی را به داخل تومور و نواحی اطراف آن یا نواحی اطراف نوک سینه تزریق خواهد کرد. عروق لنفاتیک این ماده را در مسیری که احتمالا انتشار سرطان نیز در همان مسیر اتفاق می افتد حرکت خواهند داد. بعد از تزریق ماده مذکور غده یا غدد لنفاوی سنسشیال با استفاده از دستگاه مخصوصی که وجود رادیواکتیو را تشخیص می دهد مشخص خواهد شد. متخصص جراح در نهایت پوست ناحیه مذکور را بریده و غده لنفاوی حاوی رنگ یا ماده رادیواکتیو را خارج می سازد. غدد لنفاوی نمونه برداری شده به منظور وجود سلول های سرطانی نزد متخصص پاتولوژیست بررسی می گردند. در برخی موارد اگر وجود سلول های سرطانی در غده لنفاوی سنسشیال مشخص گردد جراح غدد لنفاوی بیشتری را خارج خواهد کرد که این روش به اختصار ALND خوانده می شود. در این روش بیوپسی سینه بین 10 تا 40 غده لنفاوی از زیر بغل خارج می گردد. ممکن است این روش بیوپسی سینه هنگام مستکتومی (برداشتن پستان) انجام شود. این روش در تشخیص انتشار سرطان سینه بسیار متداول می باشد. انجام روش های مذکور به عنوان بیوپسی سینه ممکن است عوارضی مانند درد، تورم، خونریزی، لخته های خونی و عفونت را در پی داشته باشد.

اخیرا تحقیقات نشان داده است می توان در برخی موارد بخشی از بافت لنفاوی را باقی گذاشت. این امر به فاکتورهایی مانند اندازه تومور و برنامه درمانی بستگی خواهد داشت. در برخی موارد که اندازه تومور در حدود 5 سانتی متر یا کمتر باشد می توان از روش بیوپسی سینه ALND صرف نظر کرد. در مورد خانم هایی که مستکتومی انجام داده و قرار بر دریافت رادیوتراپی دارند ممکن است صرف نظر کردن از ALND به عنوان یک گزینه مطرح گردد.

دکتر روناک تمدن متخصص جراحی عمومی عنوان می دارند با توجه به اینکه گاها بدون لمس توده در پستان، لنف نود زیر بغل بزرگ می شود؛ حال اینکه هنوز نشانه ای از سرطان در پستان مشخص نشده است، توصیه می شود تمامی زنان هنگام معاینه و لمس پستان (که به طور روتین این روش باید ماهی یکبار انجام شود) حتما زیر بغل ها را لمس کنند تا در صورت وجود توده مشکوک زیر بغل سریعتر جهت بررسی پستان به پزشک مراجعه کنند.

دکتر روناک تمدن

دکتر روناک تمدن

جراح عمومی
دكتر روناك تمدن متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر روناک تمدن دارای گواهینامه دوره تکمیلی بیماری های پستان از مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.
 
تایید شده: توسط دکتر روناک تمدن
برگرفته از: وبسایت https://www.cancer.org

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه