آنژین، سوزش سر دل یا حمله قلبی ممکن است احساس بسیار شبیه به یکدیگر را ایجاد کنند. در نتیجه به دلیل مشکل بودن تفکیک این شرایط از یکدیگر، آگاهی از تفاوت آن ها با یکدیگر و آشنایی با مراقبت های فوری در صورت رویارویی با این شرایط بسیار حایز اهمیت خواهد بود.
صفحه4 از4

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه