اپیدرمولیز بولوزا که بیماری پروانه ای نیز نامیده می شود تاول هایی را روی پوست ایجاد می کند. این تاول ها ممکن است در پاسخ به آسیبی خفیف، حرارت یا اصطکاک ناشی از مالش، خراش یا نوار چسبناک ایجاد شود. هم چنین احتمال ایجاد تاول در داخل بدن نیز وجود دارد. علت بیماری پروانه ای را باید در ژن ها جستجو کرد. اپیدرمولیز بولوزا انواع مختلفی دارد. بیماری اپیدرمولیز بولوزا یا بیماری پروانه ای در نوزادن یا کودکان شایع می باشد. درمان بیماری اپیدرمولیز بولوزا قطعی نیست.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه