پرولاپس رحم و واژن به بیرون زدگی واژن و یا رحم به خارج از حدود آناتومیک طبیعی آن می گویند که انواع پرولاپس عبارتند از: پرولاپس رحم (Ut)، سیستوسل (C)، یورتروسل (Ur)، رکتوسل (R) و انتروسل (E).

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه