سرطان پستان به رشد کنترل نشده سلول های غیر طبیعی اشاره دارد که می تواند در یک یا بخش هایی از پستان ایجاد شود، گر سرطان پستان به دیواره مجرا و یا lobule ها (لوبیول ها) نفوذ کند، تهاجمی خواهد بود. این بدان معناست که سلول های سرطانی در بافت های اطراف مانند بافت چربی و بافت پیوندی یا پوست نیز یافت خواهند شد. سرطان پستان از نوع غیر تهاجمی(in situ) وقتی اتفاق می افتد که سلول های سرطانی مجرا را پر کرده اما به بافت های اطراف منتشر نشده است.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه