کیست های تخمدان، کیسه هایی پر از مایع هستند که در داخل و یا روی تخمدان ها تشکیل می شوند. تخمدان ها اندام های باروری در زنان محسوب می شوند که در پشت لگن و در طرفین رحم قرار دارند. هر تخمدان سایز و شکلی مشابه با بادام دارد و منجر به تولید تخم می شود و منبع عمده استروژن و پروژسترون (هورمون های زنانه) محسوب می شوند.
تودهء خوش خیم تخمدان - کیست تخمدان، عبارتند از: کیست‌های شکلاتی (اندومتریوم)، کیست د‌رموئید، کیست اپی تلیال، کیست‌های عملکردی (فولیکولار و لوتئال) و فیبروم و تومور‌های نادر طناب جنسی (برخی از انواع این‌ها ممکن است بدخیم باشند).

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه