تعریف:

اکتوپی1 (اروزیون2): گسترش اپی تلیوم استوانه‌ای کانال اندوسرویکس به اکتوسرویکس.

اکتروپیون3: مشابه اکتوپی، اما با نما و علت متفاوت.

اتیولوژی:

اکتوپی: افزایش سطوح استروژن.

ریسک فاکتور‌ها:

اکتوپی: بلوغ، مصرف قرص‌های خوراکی ضد بارداری، بارداری، قرارگرفتن در معرض دی‌اتیل استیل بسترول در رحم.

اکتروپیون: تروما در طی زایمان، برای مثال زایمان به وسیله‌ء ایزار، بزرگ بودن نوزاد (بیش از 4 کیلو‌گرم).

اپیدمیولوژی:

نامشخص است، زیرا بیشتر موارد، بدون علامت هستند. اکتوپی، در بسیاری از زنان جوان به عنوان یک یافته‌ء طبیعی محسوب می شوند. در 5 درصد موارد، یک ناحیه‌ء بزرگ، در فورنیس قدامی و خلفی وجود دارد.

شرح حال:

بدون علامت، ترشحات واژینال (شفاف، غیر آزار‌دهنده و بدون خارش، خون‌ریزی به دنبال مقاربت).

معاینه بالینی:

اسپکولوم cusco:

اکتوپی: ناحیه‌ء منظم، قرمز مخملی، در اطراف سوراخ خارجی.

اکتروپیون: ناحیه نامنظم قرمز مخملی، در اطراف سوراخ خارجی.

پاتولوژی:

نقطه‌ای که در آن اپی تلیوم استوانه‌ای کانال اندوسرویکس، به اپی تلیوم سنگفرشی اکتوسرویکس می پیوندد، محل اتصال سنگفرشی- استوانه‌ای می نامند. افزایش سطوح استروژن، سبب گسترش مواد زمینه‌ای سرویکس در استروما شده و منجر به تورم و بیرون‌زدگی خواهد شد. به دنبال ترومای ناشی از زایمان، اپی تلیوم اندوسرویکس به سمت خارج و در اطراف ناحیه‌ء آسیب دیده گسترش می یابد. این مساله احتمالا ناشی از تاثیرات مواد موضعی، نظیر سایتوکاین‌هاست، که منجر به پرولیفراسیون و هیپرپلازی خواهند شد.

ارزیابی‌ها:

  • HVS (وجود عفونت را رد کنید)،
  • اسمیر سرویکس (وجود بدخیمی را رد کنید)،
  • کولپوسکوپی (بدخیمی را راد کنید).

درمان:

اطمینان یابید که اختلال، کاملا خوش خیم است. در صورت بدون علامت بودن، از Aci-Jel برای کاهش PH واژن و افزایش متاپلازی اپی تلیوم استوانه‌ای، به اپی تلیوم سنگفرشی استفاده کنید. در صورت شکست این روش، از درمان‌هایی نظیر کرایوتراپی و یا دیاترمی استفاده کنید.

عوارض: سرویسیت مزمن (اپی تلیوم استوانه‌ای نسبت به عفونت کمتر حساس است). متاپلازی سنگفرشی اپی تلیوم استوانه‌ای ← تشکیل کیست‌های نابوتین4 .

پیش آگهی:

نامشخص است.


1- Ectopy

2- Erosion

3- Eversion

4- Nabotian cyst

منبع:
  • کتاب: مروری سریع بر بیماری های زنان و مامایی

  • نوشته: میشا داتا، لوئیس رندال، نانومی هولمز

  • ترجمه: دکتر سارا آرین مهر

  • زیر نظر: دکتر فاطمه قائم مقامی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه