عنوان: بررسی جامع آنفلوآنزا و واکسیناسیون آنفلوآنزا در دوران بارداری

نویسندگان:

Carol Y.S. Yuen, DN1; Marie Tarrant, PhD

1: School of Nursing, Li Ka Shing Faculty of Medicine, Pokfulam, Hong Kong.

 

نشریه: The Journal of Perinatal and Neonatal Nursing

 

انتشارات: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

 

تاریخ انتشار: 2014-08-20

 

تاریخ ترجمه: 2014-10-20

 

لینک منابع:

وبسایت مقاله http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

وبسایت نشریه http://journals.lww.com

وبسایت انتشارات http://www.lww.com

 

ترجمه شده توسط تیم تخصصی دُروانا

چکیده:

آنفلوآنزا یکی از بیماری های عفونی است که دستگاه تنفسی را درگیر می کند و می تواند به خطراتی منجر شود که حیات و زندگی فرد را تهدید می کند. دریافت واکسن آنفلوآنزا بسیار مهم می باشد و در پیشگیری از عفونت و عوارض مربوط به آن موثر است. در طول بارداری، تغییرات فیزیولوژیک فرد را مستعد ابتلا به آنفلوآنزا می کند و در این شرایط احتمال ایجاد عوارض شدید برای مادر و نوزاد وجود دارد. واکسیناسیون آنفلوآنزا در طول بارداری هم برای مادر و هم برای جنین بی خطر است، در حال حاضر خانم های باردار برای واکسیناسیون آنفلوآنزا در اولویت قرار دارند. با وجود شواهد مبنی بر مزایا و بی خطر بودن واکسیناسیون آنفلوآنزا، جذب زنان باردار کمتر از حد مطلوب بوده است.

لغات کلیدی: آنفلوآنزا A/H1N1، بارداری، آنفلوآنزا فصلی، واکسیناسیون

مقدمه:

آنفلوآنزا بیماری عفونی است که سیستم تنفسی را درگیر می کند و به خطراتی منجر می شود که حیات و زندگی فرد را تهدید می کند. اپیدمی آنفلوآنزا سالانه در سراسر جهان حدود 3000000 تا 5000000 مورد بیماری شدید تخمین زده می شود که 250000 تا 500000 مورد آن به مرگ منجر می شود (1). بعلاوه در ایالات متحده آمریکا تخمین زده شده است که آنفلوآنزا به طور متوسط سالانه منجر به 31.4 میلیون ویزیت سرپایی، 3.1 میلیون بستری در بیمارستان در روز و بیش از 610000 سال زندگی از دست رفته، می گردد (2). با احتساب هزینه ها، بار اقتصادی ایالات متحده آمریکا از عفونت آنفلوآنزا در حدود 87.1 بیلیون دلار تخمین زده می شود (2). دریافت واکسن آنفلوآنزا در پیشگیری از ابتلا به این عفونت و عوارض مربوط به آن بسیار اهمیت دارد.

نتایج:

عفونت آنفلوآنزا در طول بارداری

چشم انداز تاریخی

افزایش مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا در میان زنان باردار نخستین بار در پاندمی یا همه گیری آنفلوآنزا در سال های 1916 تا 1918 (8) و 1957 تا 1958 (9) به رسمیت شناخته شد . در یکی از اولین مطالعاتی که انجام شد، هریس(8) مشاهده کرد افزایش ریسک عوارض ناشی از پنومونی به دلیل آنفلوآنزا در خانم های باردار است و ریسک مرگ در سه ماهه سوم بارداری افزایش می یابد. در طول سال 1957 مشاهده شد نرخ مرگ در خانم های باردار به دلیل پنومونی ناشی از آنفلوآنزا بیشتر از خانم های غیر باردار است (9). در آزمون کنترل شده که بر روی بیش از 25000 خانم در ایالات متحده آمریکا از سال 1974 تا 1993 صورت گرفت، نشان داده شد خانم های باردار سالم، بدون در نظر گرفتن سن حاملگی، به دلیل بیماری های قلبی- تنفسی بیشتر در خطر بستری شدن در بیمارستان قرار دارند (10). در بررسی اطلاعات به دست آمده در مورد آنفلوآنزا فصلی از سال های 1957 تا 1979 ، محققین دریافتند که خانم های باردار 2.3 برابر خانم های غیر باردار در خطر مشاوره های سرپایی برای بیماری های تنفسی حاد قرار دارند (11).

تغییرات فیزیولوژیک در بارداری

عوارض جانبی که نوزاد را تهدید می کند

واکسیناسیون آنفلوآنزا در طول بارداری

تمرین برای داشتن زندگی سالم، مانند نوشیدن آب و مایعات کافی، تغذیه و واکسیناسیون آنفلوآنزا، از جمله فاکتورهای اولیه هستند که مانع از بروز عفونت آنفلوآنزا می شوند (30).

توصیه های مربوط به واکسیناسیون

مزایای واکسیناسیون

درمان های ضد ویروسی

بی خطر بودن واکسن

توصیه هایی برای ارائه دهنگان خدمات بهداشتی

مطالعات قبلی نشان داد که بین توصیه های افراد مسئول در ارائه خدمات بهداشتی و میزان پذیرش افراد در انجام واکسیناسیون ارتباطی وجود دارد (4،63،74،75). تحقیقات نشان داد در ایالات متحده آمریکا، استرالیا و هنگ کنگ 42 تا 92% افراد توصیه هایی را در ارتباط با انجام هیچ گونه واکسیناسیونی از مراکز بهداشتی مربوطه دریافت نمی کنند و واکسیناسیون خیلی مورد بحث قرار نمی گیرد (7،59 ،66،76). مطالعاتی که در آمریکا انجام شد نشان داد برخی از مشاوران سلامت ممکن است این گونه دریافت کنند که خانم های باردار تمایلی به واکسینه شدن ندارند (77 تا 79). عدم تمایل نسبت به واکسینه شدن می تواند به دلیل نگرانی ها (77)و اجتناب از درک ارتباط بین واکسیناسیون و سقط های خود به خودی یا بروز نقص در زایمان باشد (78). در آزمونی که در آمریکا انجام گرفت، نشان داده شد مشاوران بهداشت مستعد بودن زنان باردار برای ابتلا به عفونت آنفلوآنزا را نادیده می گیرند و برخی از آنها به مزایا و اثر بخشی واکسن اطمینان ندارند (80). جذب ضعیف افراد برای انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا توسط مشاوران بهداشتی در خیلی از مطالعات نشان داده شده است (81 تا 83) . فقدان دانش درباره عفونت آنفلوآنزا و تصورات غلط درمورد واکسیناسیون آنفلوآنزا به عنوان دلایلی مشخص، شناخته شده است. در مقابل مشاوران واکسینه شده بیشتر به بی خطر بودن و اثر بخشی واکسن باور دارند و بنابراین آن ها تمایل بیشتری به توصیه کردن واکسیناسیون دارند (86).

افزایش جذب افراد برای واکسینه شدن

جمع بندی:

عفونت آنفلوآنزا یکی از مشکلات جهانی در بحث سلامتی و درمان است و اولویت بندی در دریافت واکسن بر اساس آسیب پذیری اقشار مختلف انجام گرفته است تا ریسک بیماری ها و عوارض مربوط به آن، خطر بستری شدن و مرگ و میر ناشی از این عفونت، کاهش یابد.

References:

 1. Influenza vaccination of women during pregnancy.http://www.who.int/vaccine safety/topics/influenza/ pregnancy/en/index.html. Published 2008. Accessed June 8, 2008.
 2. Molinari N-AM, Ortega-Sanchez IR, Messonnier ML, et al. The annual impact of seasonal influenza in the US: measuring disease burden and costs. Vaccine. 2007;25(27):5086–5096.
 3. World Health Organization. Vaccines against influenza WHO position paper—November 2012. Wkly Epidemiol Rec.2012;87:461–476.
 4. Kay MK, Koelemay KG, Kwan-Gett TS, Cadwell BL, Duchin JS. 2009 pandemic influenza A vaccination of pregnant women: King County, Washington State, 2009-2010. Am J Prev Med. 2012;42(6S2):S172–S179.
 5. Tarrant M, Wu KM, Yuen YSC, Cheung KL, Chan HSV. Determinants of 2009 A/H1N1 influenza vaccination among pregnant women in Hong Kong. Matern Child Health J.2013;17:23–32.
 6. Steelfisher GK, Blendon RJ, Bekheit MM, et al. Novel pandemic A (H1N1) influenza vaccination among pregnant women: motivators and barriers. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(6):S116–S123.
 7. Yuen CYS, Fong DYT, Lee ILY, Sing C, Siu ESM, Tarrant M. Prevalence and predictors of maternal seasonal influenza vaccination in Hong Kong. Vaccine. 2013;31(45):5281–5288.
 8. Harris JW. Influenza occurring in pregnant women: a statistical study of thirteen hundred and fifty cases. JAMA. 1919;72:978–980.
 9. Widelock D, Csazmas L, Klein S. Influenza, pregnancy, and fetal outcome. Public Health Rep. 1963;78(1):1–11.
 10. Neuzil KM, Reed GW, Mitchel EF, Simonsen L, Griffin MR. Impact of influenza on acute cardiopulmonary hospitalizations in pregnant women. Am J Epidemiol. 1998;148(11):1094 1102.
 11. Mullooly JP, Barker WH, Nolan TF. Risk of acute respiratory disease among pregnant women during influenza A epidemics. Public Health Rep. 1986;101(2):205–211.
 12. Van Kerkhove MD, Vandemaele KAH, Shinde V, et al. Risk factors for severe outcomes following 2009 influenza A (H1N1) infection: a global pooled analysis. PLoS Med. 2011;8(7):1–12.
 13. Jamieson DJ, Honein MA, Rasmussen SA, et al. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. Lancet. 2009;374:451–458.
 14. Creanga AA, Johnson TF, Graitcer SB, et al. Severity of 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection in pregnant women. Obstet Gynecol. 2010;115(4):717–726.
 15. The ANZIC Influenza Investigators. Critical care services and 2009 H1N1 influenza in Australia and New Zealand. N Engl J Med. 2009;361(20):1925–1934.
 16. Shahab SZ, Glezen WP. Influenza virus. In: Gonik B, ed. Viral Diseases in Pregnancy. New York, NY: Springer-Verlag; 1994:215–223.
 17. Goodnight WH, Soper DE. Pneumonia in pregnancy. Crit Care Med. 2005;33(10 suppl):S390–S397.
 18. Bhatia P, Bhatia K. Pregnancy and the lungs. Postgrad Med J. 2000;76(901):683–689.
 19. Jamieson DJ, Theiler RN, Rasmussen SA. Emerging infections and pregnancy. Emerg Infect Dis. 2006;12(11):1638–1643.
 20. Dodds L, McNeil SA, Fell DB, et al. Impact of influenza exposure on rates of hospital admissions and physician visits because of respiratory illness among pregnant women. CMAJ. 2007;176(4):463–468.
 21. Cox S, Posner SF, McPheeters M, Jamieson DJ, Kourtis AP, Meikle S. Influenza and pregnant women: hospitalization burden, United States, 1998-2002. J Womens Health (Larchmt). 2006;15(8):891–893.
 22. Cox S, Posner SF, McPheeters M, Jamieson DJ, Kourtis AP, Meikle S. Hospitalizations with respiratory illness among pregnant women during influenza season. Obstet Gynecol. 2006;107(6):1315–1322.
 23. Varner MW, Rice MM, Anderson B, et al. Influenza-like illness in hospitalized pregnant and postpartum women during the 2009-2010 H1N1 pandemic. Obstet Gynecol. 2011;118(3):593–600.
 24. McNeil SA, Dodds LA, Fell DB, et al. Effect of respiratory hospitalization during pregnancy on infant outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(suppl):S54–S57.
 25. Mendez-Figueroa H, Raker C, Anderson BL. Neonatal characteristics and outcomes of pregnancies complicated by influenza infection during the 2009 pandemic. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(suppl):S58–S63.
 26. H°aberg SE, Trogstad L, Gunnes N, et al. Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or vaccination [published online ahead of print January 16, 2013]. N Engl J Med. 2013;368:333–340.
 27. Acs N, B´anhidy F, Puh´o E, Czeizel AE. Maternal influenza during pregnancy and risk of congenital abnormalities in offspring. Birth Defects Research (Part A). 2005;73:989–996.
 28. Byrne M, Agerbo E, Bennedsen B, Eaton WW, Mortensen PB. Obstetric conditions and risk of first admission with schizophrenia: a Danish national register-based study. Schizophr Res. 2007;97:5–59.
 29. Brown AS, Begg MD, Gravenstein S, et al. Serologic evidence of prenatal influenza in the etiology of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 2004;61(8):774–780.
 30. Telford R, Rogers A. What influences elderly peoples’ decisions about whether to accept the influenza vaccination? A qualitative study. Health Educ Res. 2003;18(6):743–753.
 31. Aiello AE, Murray GF, Perez V, et al. Mask use, hand hygiene, and seasonal influenza-like illness among young adults: a randomized intervention trial. J Infect Dis. 2010;201:491–498.
 32. Seasonal Influenza (Flu): Key facts about seasonal flu vaccine. http://www.cdc.gov/flu/protect/keyfacts.htm. Published 2014. Accessed March 9, 2014.
 33. Centers for Disease Control and Prevention. Chapter 11: influenza. In: Atkinson W, Wolfe S, Hamborsky J, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th ed. Second Printing (May 2012) ed. Washington, DC: Public Health Foundation; 2012:151–172.
 34. Rasmussen SA, Jamieson DJ, Bresee JS. Pandemic influenza and pregnant women. Emerg Infect Dis. 2008;14(1):95–100.
 35. Zaman K, Roy E, Arifeen SE, et al. Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants. N Engl J Med. 2008;359(15):1555–1564.
 36. Steinhoff MC, Omer SB, Roy E, et al. Neonatal outcomes after influenza immunization during pregnancy: a randomized controlled trial. CMAJ. 2012;184(6):645–653.
 37. K¨all´en B, Olausson PO. Vaccination against H1N1 influenza with Pandemrix R _ during pregnancy and delivery outcome: a Swedish register study. BJOG. 2012;119(13):1583– 1590.
 38. Nelson EAS, Ip M, Tam JS, et al. Burden of influenza infection in hospitalised children below 6 months of age and above in Hong Kong from 2005 to 2011. Vaccine. 2014. In press.
 39. Bhat N, Wright JG, Broder KR, et al. Influenza-associated deaths among children in the United States, 2003-2004. N Engl J Med. 2005;353(24):2259–2567.
 40. Poehling KA, Szilagyi PG, Staat MA, et al. Impact of maternal immunization on influenza hospitalizations in infants. Am J Obstet Gynecol. 2011;204:S141–S148.
 41. Benowitz I, Esposito DB, Gracey KD, Shapiro ED, V´azque M. Influenza vaccine given to pregnant women reduces hospitalization due to influenza in their infants. Clin Infect Dis. 2010;51(12):1355–1361.
 42. Seasonal Influenza (Flu): what you should know about flu antiviral drugs. http://www.cdc.gov/flu/antivirals/ whatyoushould.htm. Published 2014. Accessed 9 March 2014.
 43. Centers for Disease Control and Prevention. Influenza activity, United States, 2012-13 season and composition of the 2013-14 influenza vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62(23):473–479.
 44. Anderson BL, Rouse DJ, Fitzsimmons C. Clinical characteristics of pregnant women with influenza-like illness during the 2009 H1N1 pandemic and use of a standardized management algorithm. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(suppl):S31–S37.
 45. Jefferson T, Jones MA, Doshi P, et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2012(1):Art. No.:CD008965. doi:10.1002/14651858 .CD008965.pub3.
 46. Centers for Disease Control and Prevention. Preliminary results: surveillance for Guillain Barr´e syndrome after receipt of influenza A (H1N1) 2009 monovalent vaccine,United States, 2009-2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;56(37):657–661.
 47. Schonberger LB, Bregman DJ, Sullivan-Boyyai JZ. Guillain- Barr´e syndrome following vaccination in the national influenza immunization program, United States, 1976-1977. Am J Epidemiol. 1979;110(2):105–123.
 48. Moro PL, Broder K, Zheteyeva Y, et al. Adverse events in pregnant women following administration of trivalent inactivated influenza vaccine and live attenuated influenza vaccine in the Vaccine Adverse Event Reporting System, 1990-2009. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(146):e1–e7.
 49. Sheffield JS, Greer LG, Rogers VL, et al. Effect of influenza vaccination in the first trimester of pregnancy. Obstet Gynecol. 2012;120:532–537.
 50. Vaccine Safety. History of vaccine safety. http://www. cdc.gov/vaccinesafety/vaccine monitoring/history.html. Published 2014. Accessed March 9, 2014.
 51. Munoz FM. Safety of influenza vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2012;207(suppl):s33–s37.
 52. Lu AB, Halim AA, Dendle C, et al. Influenza vaccination uptake amongst pregnant women and maternal care providers is suboptimal. Vaccine. 2012;30:4055–4059.
 53. Gracie S, Metcalfe A, Dolan SM, Kehler H, Siever J, Tough S. Utilization of the 2009 H1N1 vaccine by pregnant women in a pandemic year. J Obstet Gynaecol Can. 2011;33(2):127– 133.
 54. Goldfarb I, Panda B, Wylie B, Riley L. Uptake of influenza vaccine in pregnant women during the 2009 H1N1 influenza pandemic. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(6):S112– S115.
 55. Tong A, Biringer A, Ofner-Agostini M, Upshur R, McGeer A. A cross-sectional study of maternity care providers’ and women’s knowledge, attitudes, and behaviours towards influenza vaccination during pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008;30(5):404–410.
 56. Kennedy ED, Ahluwalia IB, Ding H, Lu PJ, Singleton JA, Bridges CB. Monitoring seasonal influenza vaccination coverage among pregnant women in the United States. Am J Obstet Gynecol. 2012;207(3):S9–S16.
 57. Yudin MH, Salaripour M, Sgro MD. Pregnant women’s knowledge of influenza and the use and safety of the influenza vaccine during pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2009;31(2):120–125.
 58. Ding H, Santibanez TA, Jamieson DJ, et al. Influenza vaccination coverage among pregnant women—National 2009 H1N1 Flu Survey (NHFS). Am J Obstet Gynecol. 2011;206(6):S96–S106.
 59. Ahluwalia IB, Jamieson DJ, Rasmussen SA, D’Angelo D, Goodman D, Kim H. Correlates of seasonal influenza vaccine coverage among pregnant women in Georgia and Rhode Island. Obstet Gynecol. 2010;116:949–955.
 60. Fabry P, Gagneur A, Pasquier J-C. Determinants of A (H1N1) vaccination: cross-sectional study in a population of pregnant women in Quebec. Vaccine. 2011;29:1824–1829.
 61. Ozer A, Arikan DC, Kirecci E, Ekerbicer HC. Status of pandemic influenza vaccination and factors affecting it in pregnant women in Kahramanmaras, an Eastern Mediterranean City of Turkey. PLoS One. 2010;5(12):e14177.
 62. Tucker Edmonds BM, Coleman J, Armstrong K, Shea JA. Risk perceptions, worry, or distrust: what drives pregnant women’s decisions to accept the H1N1 vaccine? Matern Child Health J. 2011;15:1203–1209.
 63. van Lier A, Steens A, Ferreira JA, van der Maas NAT, de Melker HE. Acceptance of vaccination during pregnancy: experience with 2009 influenza A (H1N1) in the Netherlands. Vaccine. 2012;30:2892–2899.
 64. Dlugacz Y, Fleischer A, Carney MT, et al. 2009 H1N1 vaccination by pregnant women during the 2009-10 H1N1 influenza pandemic. Am J Obstet Gynecol. 2012;206(339): e1–e8.
 65. Henninger M, Naleway A, Crane B, Donahue J, Irving S. Predictors of seasonal influenza vaccination during pregnancy. Obstet Gynecol. 2013;121(4):741–749.
 66. Maher L, Hope K, Torvaldsen S, et al. Influenza vaccination during pregnancy: coverage rates and influencing factors in two urban districts in Sydney. Vaccine. 2013;31(47):5557– 5564.
 67. Fridman D, Steinberg E, Azhar E, Weedon J, Wilson TE, Minkoff H. Predictors of H1N1 vaccination in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(6):S124–S127.
 68. Centers for Disease Control and Prevention. Influenza vaccination coverage among pregnant women, United States, 2010-11 influenza season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011;60(32):1078–1082.
 69. Wu AC, Wisler-Sher DJ, Griswold K, et al. Postpartum mothers’ attitudes, knowledge, and trust regarding vaccination. Matern Child Health J. 2008;12:766–773.
 70. Yang YO, Peden-McAlpine C, Chen CH. A qualitative study of the experiences of Taiwanese women having their first baby after the age of 35 years. Midwifery. 2007;23:343–349.
 71. Drees M, Johnson O, Wong E, et al. Acceptance of 2009 H1N1 influenza vaccine among pregnant women in Delaware. Am J Perinatol. 2012;29(4):289–294.
 72. White SW, Petersen RW, Quinlivan JA. Pandemic (H1N1) 2009 influenza vaccine uptake in pregnant women entering the 2010 influenza season in Western Australia. Med J Aust. 2010;193:405–407.
 73. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal influenza and 2009 H1N1 influenza vaccination coverage among pregnant women, 10 states, 2009-10 influenza season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(47):1541–1545.
 74. Centers for Disease Control and Prevention. Influenza vaccination coverage among pregnant women, 29 States and New York City, 2009-10 season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012;61(7):113–118.
 75. Mouzoon ME, Munoz FM, Greisinger AJ, et al. Improving influenza immunization in pregnant women and healthcare workers. Am J Manag Care. 2010;16(3):209–216.
 76. Panda B, Stiller R, Panda A. Influenza vaccination during pregnancy and factors for lacking compliance with current CDC guidelines. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(3):402–406.
 77. Naleway AL, Smith WJ, Mullooly JP. Delivering influenza vaccine to pregnant women. Epidemiol Rev. 2006;28(1): 47–53.
 78. Wallis DH, Chin JL, Sur DKC, Lee MY. Increasing rates of influenza vaccination during pregnancy: a multisite interventional study. J Am Board Fam Med. 2006;19(4): 345–349.
 79. Gonik B, Jones T, Contreras D, Fasano N, Roberts C. The obstetrician-gynecologist’s role in vaccine-preventable diseases and immunization. Obstet Gynecol. 2000;96(1):81–84.
 80. Broughton DE, Beigi RH, Switzer GE, Raker CA, Anderson BL. Obstetric health care workers’ attitudes and beliefs regarding influenza vaccination in pregnancy. Obstet Gynecol. 2009;114(5):981–987.
 81. Maltezou HC, Maragos A, Halharapi T, Karagiannis I, Karageorgou K, Remoudaki H. Factors influencing influenza vaccination rates among healthcare workers in Greek hospitals. J Hosp Infect. 2007;66:156–159.
 82. Ehrenstein BP, Hanses F, Blaas S, Mandraka F, Audebert F, Salzberger B. Perceived risks of adverse effects and influenza vaccination: a survey of hospital employees. Eur J Public Health. 2010;20(5):495–499.
 83. Lu PJ, Ding H, Black CL. H1N1 and seasonal influenza vaccination of U.S. healthcare personnel, 2010. Am J Prev Med. 2012;43(3):282–292.
 84. Prematunge C, Corace K, McCarthy A, Nair RC, Pugsley R, Garber G. Factors influencing pandemic influenza vaccination of healthcare workers, a systematic review. Vaccine. 2012;30(32):4733–4743.
 85. Centers for Disease Control and Prevention. Health care personnel flu vaccination: Internet Panel Survey, United States, November 2012. http://www.cdc.gov/flu/pdf/fluvaxview/ hcp-ips-nov2012-pdf.pdf. Published 2012. Accessed 26 August 2013.
 86. Lee T, Saskin R, McArthur M, McGeer A. Beliefs and practices of Ontario midwives about influenza immunization. Vaccine. 2005;23(13):1574–1578.
 87. Power ML, Leddy MA, Anderson BL, Gall SA, Gonik B, Schulkin J. Obstetrician-gynecologists’ practices and perceived knowledge regarding immunization. Am J Prev Med. 2009;37(3):231–234.
 88. Kissin DM, Power ML, Kahn EB, et al. Attitudes and practices of obstetrician-gynecologists regarding influenza vaccination in pregnancy. Obstet Gynecol. 2011;118(5):1074–1080.
 89. Schrag SJ, Fiore AE, Gonik B, et al. Vaccination and perinatal infection prevention practices among obstetriciangynecologists. Obstet Gynecol. 2003;101(4):704–710.
 90. Meharry PM, Colson ER, Grizas AP, Stiller R, V´azquez M. Reasons why women accept or reject the trivalent inactivated influenza vaccine (TIV) during pregnancy. Matern Child Health J. 2013;17(1):156–164.
 91. Eppes C, Wu A, Cameron KA, Garcia P, Grobman W. Does obstetrician knowledge regarding influenza increase HINI vaccine acceptance among their pregnant patients? Vaccine. 2012;30(39):5782–5784.
 92. Ross DS, Rasmussen SA, Cannon MJ, et al. Obstetrician/ gynecologists knowledge, attitudes, and practices regarding prevention of infections in pregnancy. J Womens Health (Larchmt). 2009;18(8):1187–1193.
 93. McCarthy EA, Pollock WE, Nolan T, Hay S, McDonald S. Improving influenza vaccination coverage in pregnancy in Melbourne 2010-2011. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2012;52:334–341.
 94. Blondel B, Mahjoub N, Drewniak N, Launay O, Goffinet F. Failure of the vaccination campaign against A(H1N1) influenza in pregnant women in France: results from a national survey. Vaccine. 2012;30(8):5661–5665.
 95. Yudin MH, Salaripour M, Sgro MD. Impact of patient education on knowledge of influenza and vaccine recommendations among pregnant women. J Obstet Gynaecol Can. 2010;32(3):232–237.
 96. Canadian Nurses Association. Position statement: influenza immunization of registered nurses. http:// www2.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/PS_ Influenza_Immunization_for_RNs_e.pdf. Published 2012. Accessed August 26, 2013.
 97. Yuen CYS, Tarrant M. Determinants of uptake of influenza vaccination among pregnant women, a systematic review. Vaccine. 2014;32:4602–4613.
 98. Meharry PM, Cusson RM, Stiller R, V´azquez M. Maternal influenza vaccination: evaluation of a patient-centered pamphlet designed to increase uptake in pregnancy. Matern Child Health J. 2014;18(5):1205–1214.
 99. Moniz MH, Hasley S, Meyn LA, Beigi RH. Improving influenza vaccination rates in pregnancy through text messaging: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2013;121(4):734–740.
 100. Stockwell MS, Westhoff C, Kharbanda EO, et al. Influenza vaccine text message reminders for urban, low-income pregnant women: a randomized controlled trial. Am J Public Health. 2014;104(suppl 1):e7–e12.
 101. American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 468: influenza vaccination during pregnancy. Obstet Gynecol. 2010;116(4):1006–1007.
 102. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Vaccinating Pregnant Women: Abstracted From Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2013.
 103. American College of Nurse-Midwives. Position Statement: Immunization in Pregnancy and Postpartum. Silver Spring, MD: American College of Nurse-Midwives; 2014.
 104. National Advisory Committee on Immunization. National Advisory Committee on Immunization (NACI): statement on seasonal influenza vaccine for 2013-2014. Can Commun Dis Rep. 2013;39(ACS-4):1–32.
 105. National Health Service England. The National Flu Immunisation Programme 2014/15. England: Department of Health; 2014.
 106. Australian Technical Advisory Group on Immunisation. Part 3: vaccine preventable diseases. In: The Australian Immunisation Handbook. 10th ed. Canberra: Australian Government Department of Health; 2013: 176–455.
 107. Centre for Health Protection. Scientific Committee on Vaccine Preventable Diseases: Recommendations on Seasonal Influenza Vaccination for the 2012/13 Season. Hong Kong: Department of Health. Centre for Health Protection; 2012.
 108. European Centre for Disease Prevention and Control. Implementation of the Council Recommendation on seasonal influenza vaccination (2009/1019/EU). Stockholm: ECDC; 2014.
 109. Klatt TE, Hopp E. Effect of a best-practice alert on the rate of influenza vaccination of pregnant women. Obstet Gynecol. 2012;119(2, pt 1):301–305.
 110. Wiley KE, Massey PD, Cooper SC, et al. Uptake of influenza vaccine by pregnant women: a cross-sectional survey. Med J Aust. 2013;198(7):371–375.
 111. Bhaskar E, Thobias S, Anthony S, Kumar V, Navaneethan N. Vaccination rates for pandemic influenza among pregnant women: an early observation from Chennai, South India. Lung India. 2012;29(3):232–235.

 

برای مشاهده متن کامل مقالات تخصصی شما نیاز به دسترسی ویژه دارید، ابتدا در سایت دروانا ثبت نام کنید و سپس از طریق فرم تماس با ما با واحد فروش ارتباط برقرار کنید و یا با شماره تلفن 02186017191 در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر و در روز پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 12 تماس حاصل فرمایید.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه