عنوان: وضعیت تغذیه ای ویتامین K و عدم کربوکسیله شدن استئوکلسین در خانم های یائسه که به پوکی استخوان مبتلا هستند و با بیس فسفونات ها تحت درمان قرار دارند

نویسندگان:

Jun Iwamoto MD1 1,Tetsuya Takada MD2, Yoshihiro Sato MD3

1: Institute for Integrated Sports Medicine, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan

2: Department of Internal Medicine, Hiyoshi Medical Clinic, Kanagawa, Japan

3: Department of Neurology, Mitate Hospital, Fukuoka, Japan

 

نشریه: Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition

 

انتشارات: HEC PRESS

 

تاریخ انتشار: 2014-02-23

 

تاریخ ترجمه: 2014-04-15

 

لینک منابع:

وبسایت مقاله http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

وبسایت نشریه http://apjcn.nhri.org.tw

وبسایت انتشارات http://apjcn.nhri.org.tw

 

ترجمه شده توسط تیم تخصصی دُروانا

چکیده:

در زنان یائسه ای که به پوکی استخوان مبتلا هستند و تحت درمان قرار دارند، استئوکلسین کربوکسیله نشده در سرم خون(ucOC) (Serum undercarboxylated osteocalcin) شاخصی از وضعیت تغذیه ای ویتامین K است. هدف از این تحقیق مشخص کردن ارتباط بین وضعیت ویتامین K و غلظت سرمی ucOC در خانم های یائسه ای است که به پوکی استخوان مبتلا هستند و از بیس فسفونات ها برای درمان استفاده می کنند.

کلمات کلیدی: ویتامین K، زنان یائسه، پوکی استخوان، استئوکلسین کربوکسیله نشده، تغذیه

مقدمه:

ویتامین K، کوفاکتور γ-carboxylase است، که سه زیر واحد گلوتامیک اسید (Glu) را در استئوکلسین (OC) به (γ-carboxyglutamic acid (Gla تبدیل می کند در نتیجه برای γ-کربوکسیلاسیون استئوکلسین ضروری است (4-1). بدون این تغییر، استئوکلسین کربوکسیله نمی شود (undercarboxylated) (ucOC) در نتیجه پایداری مناسب در ساختار آن از بین می رود و نمی تواند به هیدروکسی آپاتیت مینرال متصل شود. کربوکسیلاسیون به عنوان اتفاقی برون سلولی و posttranslational کامل می شود و استئوکلسین ترشح شده دیگر نمی تواند کربوکسیله شود . فقر ویتامین K عمل γ – کربوکسیلاسیون استئوکلسین را مختل می کند در نتیجه مقدار سرمی استئوکلسین کربوکسیله نشده (ucOC) بالا می رود.

روش ها:

مطالعه افراد

98 خانم یائسه مبتلا به پوکی استخوان (محدوده سنی 47 تا 90 سال) از طریق کلینیک در این آزمون ثبت نام کردند (کلینیک Hiyoshi Medical در ژاپن)، این افراد برای درمان، آمینو بیس فسفونات (آلندرنیت یا رزیدرونیت) دریافت می کردند، دوره درمان 6 ماه بود و از اول اکتبر 2012 تا 30 مارچ 2013 به طول انجامید. معیار ورود در آزمون بروز یائسگی طبیعی، سرپا بودن افراد، تشخیص پوکی استخوان بعد از دوران یائسگی (بر اساس معیارهای تشخیصی در ژاپن) (18و19) و عدم استفاده از دارو برای درمان پوکی استخوان، بود.

معیارهای تشخیص ژاپنی برای پوکی استخوان خانم های یائسه

پوکی استخوان ناشی از یائسگی بر اساس معیارهای ژاپن (18 و19) این گونه تعریف می شود: 1)مقدار BMD کمتر از 70% مقدار متوسط در افراد بالغ جوان (YAM) باشد یا وجود استئوپنی در تصاویر اشعه ایکس که از ستون فقرات به دست آمده باشد 2) مقدار BMD ، 70 تا 80% مقدار متوسط در افراد بالغ باشد یا احتمال استئوپنی در تصاویر به دست آمده از ستون فقرات وجود داشته باشد، ضمن آن که سابقه شکستگی های استئوپوروتیک نیز وجود داشته باشد.

ارزیابی مورفومتریک در شکستگی های مهره ای

تست های بیوشیمایی از ادرار و خون

آنالیزهای آماری

نتایج:

References:

 1. Hauschka PV, Lian JB, Cole DE, Gundberg CM. Osteocalcin and matrix Gla protein: vitamin K-dependent proteins in bone. Physiol Rev. 1989;69:990-1047.
 2. Koshihara Y, Hoshi K. Vitamin K2 enhances osteocalcin accumulation in the extracellular matrix of human osteoblasts in vitro. J Bone Miner Res. 1997;12:431-8. doi: 10.1359/jbmr.1997.12.3.431.
 3. Shearer MJ. Vitamin K. Lancet. 1995;345:229-34. doi: 10. 1016/S0140-6736(95)90227-9.
 4. Vermeer C, Jie KS, Knapen MH. Role of vitamin K in bone metabolism. Annu Rev Nutr. 1995;15:1-22. doi: 10.1146/an nurev.nutr.15.1.1.
 5. Ducy P, Desbois C, Boyce B, Pinero G, Story B, Dunstan C et al. Increased bone formation in osteocalcin-deficient mice. Nature. 1996;382:448-52.
 6. Booth SL, Tucker KL, Chen H, Hannan MT, Gagnon DR, Cupples LA et al. Dietary vitamin K intakes are associated with hip fracture but not with bone mineral density in elderly men and women. Am J Clin Nutr. 2000;71:1201-8.
 7. Kaneki M, Hodges SJ, Hosoi T, Fujiwara S, Lyons A, Crean SJ et al. Japanese fermented soybean food as the major determinant of the large geographic difference in circulating levels of vitamin K2: possible implications for hip-fracture risk. Nutrition. 2001;17:315-21. doi: 10.1016/S0899-9007 (00)00554-2.
 8. Szulc P, Chapuy MC, Meunier PJ, Delmas PD. Serum undercarboxylated osteocalcin is a marker of the risk of hip fracture in elderly women. J Clin Invest. 1993;91:1769-74. doi: 10.1172/JCI116387.
 9. Szulc P, Chapuy MC, Meunier PJ, Delmas PD. Serum undercarboxylated osteocalcin is a marker of the risk of hip fracture: a three year follow-up study. Bone. 1996;18:487-8. doi: 10.1016/8756-3282(96)00037-3.
 10. Feskanich D, Weber P, Willett WC, Rockett H, Booth SL, Colditz GA. Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study. Am J Clin Nutr. 1999;69:74-9.
 11. Luukinen H, Käkönen SM, Pettersson K, Koski K, Laippala P, Lövgren T, Kivelä SL, Väänänen HK. Strong prediction of fractures among older adults by the ratio of carboxylated to total serum osteocalcin. J Bone Miner Res. 2000;15:2473-8. doi: 10.1359/jbmr.2000.15.12.2473.
 12. Vergnaud P, Garnero P, Meunier PJ, Bréart G, Kamihagi K, Delmas PD. Undercarboxylated osteocalcin measured with a specific immunoassay predicts hip fracture in elderly women: the EPIDOS Study. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82:719-24. doi: 10.1210/jc.82.3.719.
 13. Tsugawa N, Shiraki M, Suhara Y, Kamao M, Ozaki R, Tanaka K, Okano T. Low plasma phylloquinone concentration is associated with high incidence of vertebral fracture in Japanese women. J Bone Miner Metab. 2008;26:79-85. doi:10.1007/s00774-007-0790-8.
 14. Tsugawa N, Shiraki M, Kamao M, Kamao M, Ozaki R, Tanaka K, Okano T. Usefulness of serum undercarboxylated osteocalcin measurement as a predictor for clinical fractures. Osteoporosis Japan. 2010;18:254-6. (in Japanese)
 15. Shiraki M, Yamazaki Y, Shiraki Y,Hosoi T, Tsugawa N, Okano T. High level of serum undercarboxylated osteocalcin in patients with incident fractures during bisphosphonate treatment. J Bone Miner Metab. 2010;28:578-84. doi: 10. 1007/s00774-010-0167-2.
 16. Hirao M, Hashimoto J, Ando W, Ono T, Yoshikawa H. Response of serum carboxylated and undercarboxylated osteocalcin to alendronate monotherapy and combined therapy with vitamin K2 in postmenopausal women. J Bone Miner Metab. 2008;26:260-4. doi: 10.1007/s00774-007-082 3-3.
 17. Yamauchi M, Yamaguchi T, Nawata K, Takaoka S, Sugimoto T. Relationships between undercarboxylated osteocalcin and vitamin K intakes, bone turnover, and bone mineral density in healthy women. Clin Nutr. 2010;29:761-5. doi: 10.1016/j.clnu.2010.02.010.
 18. Orimo H, Sugioka Y, Fukunaga M, Muto Y, Hotokebuchi T, Gorai I, Nakamura T, Kushida K, Tanaka H, Ikai T, Ohhashi Y. Diagnostic criteria of primary osteoporosis. J Bone Miner Metab. 1998;16:139-50. doi: 10.1007/s007740050038.
 19. Orimo H, Hayashi Y, Fukunaga M, Sone T, Fujiwara S, Shiraki M et al. Diagnostic criteria for primary osteoporosis: year 2000 revision. J Bone Miner Metab. 2001;19:331-7. doi: 10.1007/s007740170001.
 20. Uenishi K. Development and evaluation of simple vitamin K intake questionnaire. Osteoporosis Japan. 2011;19:515-8. (in Japanese)
 21. Uchida S, Taniguchi T, Shimizu T, Kakikawa T, Okuyama K, Okaniwa M et al. Therapeutic effects of alendronate 35 mg once weekly and 5 mg once daily in Japanese patients with osteoporosis: a double-blind, randomized study. J Bone Miner Metab. 2005;23:382-8. doi: 10.1007/s00774-005-061 6-5.
 22. Kishimoto H, Fukunaga M, Kushida K, Shiraki M, Itabashi A, Nawata H et al. Efficacy and tolerability of once-weekly administration of 17.5 mg risedronate in Japanese patients with involutional osteoporosis: a comparison with 2.5-mg once-daily dosage regimen. J Bone Miner Metab. 2006;24:405-13. doi: 10.1007/s00774-006-0706-z.
 23. Fujiwara S, Sone T, Yamazaki K, Yoshimura N, Nakatsuka K, Masunari N, Fujita S, Kushida K, Fukunaga M. Heel bone ultrasound predicts non-spine fracture in Japanese men and women. Osteoporos Int. 2005;16:2107-12. doi: 10.1007/ s00198-005-2008-z.
 24. Iwamoto J, Takada T, Sato Y, Matsumoto H. Influence of treatment with alendronate on the speed of sound, an ultrasound parameter, of the calcaneus in postmenopausal Japanese women with osteoporosis: a clinical practice-based observational study. Ther Clin Risk Manag. 2012;8:287-93. doi: 10.2147/TCRM.S32794.
 25. Iwamoto J, Takada T, Sato Y, Matsumoto H. Effect of risedronate on speed of sound in postmenopausal women with osteoporosis. World J Orthop. 2013;4:316-22. doi: 10.5312/wjo.v4.i4.316. eCollection 2013.
 26. Iwamoto J, Sato Y, Takeda T, Matsumoto H. High-dose vitamin K supplementation reduces fracture incidence in postmenopausal women: a review of the literature. Nutr Res. 2009;29:221-8. doi: 10.1016/j.nutres.2009.03.012.
 27. Uenishi K, Ishida H, Nakamura K. Development of a simple food frequency questionnaire to estimate intakes of calcium and other nutrients for the prevention and management of osteoporosis. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2008;54:25-9. doi: 10.3177/jnsv.54.25.
 28. Kinoshita H, Nakagawa K, Narusawa K, Goseki-Sone M, Fukushi-Irie M, Mizoi L et al. A functional single nucleotide polymorphism in the vitamin-K-dependent gamma-glutamyl carboxylase gene (Arg325Gln) is associated with bone mineral density in elderly Japanese women. Bone. 2007;40: 451-6. doi: 10.1016/j.bone.2006.08.007.
 29. Songpatanasilp T, Chailurkit LO, Chantprasertyothin S, Ongphiphadhanakul B, Taechakraichana N. Effect of GGCX gene polymorphism on the responses of serum undercarboxylated osteocalcin and bone turnover markers after treatment with vitamin K2 (menatetrenone) among postmenopausal Thai women. J Bone Miner Metab. 2011;29:606 14. doi: 10.1007/s00774-011-0263-y.
 30. Ishijima M, Sakamoto Y, Yamanaka M, Tokita A, Kitahara K, Kaneko H, Kurosawa H. Minimum required vitamin D level for optimal increase in bone mineral density with alendronate. Calcif Tissue Int. 2009;85:398-404. doi: 10.100 7/s00223-009-9295-x.

برای مشاهده متن کامل مقالات تخصصی شما نیاز به دسترسی ویژه دارید، ابتدا در سایت دروانا ثبت نام کنید و سپس از طریق فرم تماس با ما با واحد فروش ارتباط برقرار کنید و یا با شماره تلفن 02186017191 در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر و در روز پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 12 تماس حاصل فرمایید.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه