عنوان: اثرات برنامه درمانی سه ماهه تغییر سبک زندگی به منظور بهبود سلامت استخوان ها در خانم های یائسه کره ای در یک جامعه روستایی: آزمونی کنترل شده و تصادفی

نویسندگان:

Eui Geum Oh1,Jae Yong Yoo, Jung Eun Lee, Sa Saeng Hyun, Il Sun Ko, Sang Hui Chu

1: Professor, Nursing Policy and Research Institute, College of Nursing, Yonsei University, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 120-752, Korea.

 

 

نشریه: Research in Nursing & Health

 

انتشارات: Wiley Online Library

 

تاریخ انتشار: 2014-08-01

 

تاریخ ترجمه: 2014-10-15

 

لینک منابع:

وبسایت مقاله http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

وبسایت نشریه http://onlinelibrary.wiley.com

وبسایت انتشارات http://onlinelibrary.wiley.com

 

ترجمه شده توسط تیم تخصصی دُروانا

چکیده:

در آزمونی تصادفی و کنترل شده، اثرات 3 ماه برنامه درمانی با هدف اصلاح سبک زندگی (TLM) را بررسی کردیم که در آن به معلومات، خود کارآمدی (self-efficacy) و رفتارهای سالم مربوط به سلامت استخوان ها در خانم هایی پرداختیم که در جامعه روستایی کره زندگی می کردند، این خانم ها در دوران بعد از یائسگی قرار داشتند. 41 خانم با میانگین سنی 45 سال به بالا به طور تصادفی به این آزمون جذب شدند، 21 نفر از آنها در گروه تحت آزمون قرار گرفتند و 20 نفر نیز جز گروه شاهد بودند. گروه تحت آزمون 12 هفته، 24 جلسه TLM را گذراند، که طی آن افراد مکمل های کلسیم و ویتامین D دریافت می کردند و ورزش و آموزش نیز در دستور کار این برنامه بود.

کلمات کلیدی: سلامت استخوان، اصلاح سبک زندگی با هدف درمان، خانم های یائسه.

مقدمه:

تظاهرات رایج پوکی استخوان کاهش جرم توده استخوان، تحلیل ساختار استخوان، تضعیف قدرت استخوان و افزایش ریسک شکستگی است (سازمان بهداشت جهانی، 2003). در جوامع میانسال، پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که کیفیت زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار داده است، همچنین سبب افزایش مرگ و میر در خانم هایی می شود که در دوران بعد از یائسگی قرار دارند(سازمان ملی پوکی استخوان [NOF [2010). حدود 10 میلیون آمریکایی دچار پوکی استخوان هستند و 34 میلیون نفر نیز توده استخوانی کمی دارند. بر اساس این آمار تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانم های بالای 50 سال شکستگی های ناشی از پوکی استخوان را تجربه می کنند(NOF 2011). به همین نسبت شیوع پوکی استخوان در جمعیت بالغ کره، بالای 50 سال، 35.5% در زنان و 7.5% در مردان می باشد(Choi, Oh, Kim, Lee, & Chung, 2012)، ضمن آن که هزینه ناشی از آن بیش از 1.4 بیلیون دلار آمریکا است (وزارت رفاه و سلامت 2009). بناراین، پیشگیری و درمان پوکی استخوان برای افراد میان سال و پیرتر بسیار ضروری است.

روش ها:

طراحی و تنظیمات آزمون

این آزمون به صورت تصادفی، کنترل شده و pre-post test طراحی شد. این مطالعه در مرکز بهداشت و درمان یکی از استان های واقع در کره جنوبی انجام گرفت. افراد شرکت کننده در این آزمون از جامعه روستایی با جمعیت 650 نفری، انتخاب شدند. مراقبت های بهداشتی در این روستا توسط جامعه پرستاران انجام شد.

شرکت کنندگان

از بین کسانی که برای شرکت در آزمون نام نویسی کرده بودند، 150 نفر برگزیده شدند که سن آنها 45 سال به بالا بود و مستعد شرکت در آزمون بودند.

گروه شاهد

اعضای گروه شاهد، تنها یک کتابچه آموزشی دریافت کردند و به آنها آموزش داده شد تا روند زندگی معمول خود را حفظ کنند.

گروه تحت آزمون

اندازه گیری ها

روش کار

نتایج:

بحث و گفتگو:

این اولین بررسی آینده نگری است که به مدت سه ماه به طول انجامید و طی آن اثر بخشی برنامه TLM در کنترل سلامت، آموزش، ورزش، استفاده از مکمل کلسیم و ویتامین D و مشاوره افراد در زمینه سلامت استخوان ها در دوران بعد از یائسگی در جامعه زنان کره، مورد مطالعه قرار گرفت.

جمع بندی:

References:

 1. Bolton, K. L., Egerton, T., Wark, J., Wee, E., Matthews, B., Kelly, A., … Bennell, K. L. (2012). Effects of exercise on bone density and falls risk factors in post-menopausal women with osteopenia: A randomised controlled trial. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 102–109. doi: 10.1016/j.jsams.2011.08.007
 2. Boonen, S., Vanderschueren, D., Haentjens, P., & Lips, P. (2006). Calcium and vitamin D in the prevention and treatment of osteoporosis— A clinical update. Journal of Internal Medicine, 259, 539–552. doi: 10.1111/j.1365-2796.2006.01655.x
 3. Chan, M. F., Ko, C. Y., & Day, M. C. (2005). The effectiveness of an osteoporosis prevention education programme for women in Hong Kong: A randomized controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 14, 1112–1123. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.0122x
 4. Choi, E. S., & Lee, J. Y. (2010). A study on the level of awareness and self-efficacy of osteoporosis in young women. Korean Journal of Women Health Nursing, 16, 204–214. doi: 10.4069/ kjwhn.2010.16.2.204
 5. Choi, Y. J., Oh, H. J., Kim, D. J., Lee, Y., & Chung, Y. S. (2012). The prevalence of osteoporosis in Korean adults aged 50 years or older and the higher diagnosis rates in women who were beneficiaries of a national screening program: The Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2009. Journal of Bone and Mineral Research, 27, 1879–1886. doi: 10.1002/ jbmr.1635
 6. Di Daniele, N., Carbonelli, M. G., Candeloro, N., Iacopino, L., De Lorenzo, A., & Andreoli, A. (2004). Effect of supplementation of calcium and Vitamin D on bone mineral density and bone mineral content in peri- and post-menopause women: A double-blind, randomized, controlled trial. Pharmacological Research, 50, 637– 641. doi: 10.1016/j.phrs.2004.05.010
 7. Francis, K., Matthews, B., Van Mechelen, W., Bennell, K., & Osborne, R. (2009). Effectiveness of a community-based osteoporosis education and self-management course: A wait list controlled trial. Osteoporosis International, 20, 1563–1570. doi: 10.1007/s00198-009-0834-0
 8. Gu, W., Rennie, K. L., Lin, X., Wang, Y., & Yu, Z. (2007). Differences in bone mineral status between urban and rural Chinese men and women. Bone, 41, 393–399. doi: 10.1016/j.bone. 2007.05.010
 9. Horan, M. L., Kim, K. K., Gendler, P., Froman, R. D., & Patel, M. D. (1998). Development and evaluation of the Osteoporosis Self-Efficacy Scale. Research in Nursing & Health, 21, 395–403. doi: 10.1002/(SICI)1098-240X(199810)21:5<395:AID-NUR3>3.0. CO2-I
 10. Kamide, N., Shiba, Y., & Shibata, H. (2009). Effects on balance, falls, and bone mineral density of a home-based exercise program without home visits in community-dwelling elderly women: A randomized controlled trial. Journal of Physiological Anthropology, 28, 115–122. doi: 10.2114/jpa2.28.115
 11. Kanis, J. A., Melton, L. J., Christiansen, C., Johnston, C. C., & Khaltaev, N. (1994). The diagnosis of osteoporosis. Journal of Bone and Mineral Research, 9, 1137–1141. doi: 10.1002/ jbmr.5650090802
 12. Korpelainen, R., Keina¨nen-Kiukaanniemi, S., Heikkinen, J., Va¨a¨na¨ - nen, K., & Korpelainen, J. (2006). Effect of impact exercise on bone mineral density in elderly women with low BMD: A population- based randomized controlled 30-month intervention. Osteoporosis International, 17, 109–118. doi: 10.1007/s00198-005- 1924-2
 13. Lai, P., Chua, S., & Chan, S. (2010). A systematic review of interventions by healthcare professionals on community-dwelling postmenopausal women with osteoporosis. Osteoporosis International, 21, 1637–1656. doi: 10.1007/s00198-010-1199-0
 14. Lock, C. A., Lecouturier, J., Mason, J. M., & Dickinson, H. O. (2006). Lifestyle interventions to prevent osteoporotic fractures: A systematic review. Osteoporosis International, 17, 20 28. doi: 10.1007/s00198-005-1942-0
 15. Majumdar, S. R., Johnson, J. A., McAlister, F. A., Bellerose, D., Russell, A. S., Hanley, D. A., … Rowe, B. H. (2008). Multifaceted intervention to improve diagnosis and treatment of osteoporosis in patients with recent wrist fracture: A randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal, 178, 569–575. doi: 10.1503/cmaj.070981
 16. Ministry of Health and Welfare. (2009). Korea Health Statistics 2009: Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES IV-3). Retrieved from http://www.mw.go.kr
 17. Moon, E. S., & Lee, E. S. (2010). The relationship between knowledge, health beliefs, and prevention behaviors of osteoporotic fracture in patients receiving osteoporosis treatment. Korean Journal of Women Health Nursing, 16, 147–156. doi: 10.4069/ kjwhn.2010.16.2.147
 18. Moschonis, G., Katsaroli, I., Lyritis, G. P., & Manios, Y. (2010). The effects of a 30-month dietary intervention on bone mineral density: The Postmenopausal Health Study. British Journal of Nutrition, 104, 100–107. doi: 10.1017/S000711451000019X
 19. Myong, J. P., Kim, H. R., Choi, S. E., & Koo, J. W. (2012). The effect of socioeconomic position on bone health among Koreans by gender and menopausal status. Calcified Tissue International, 90, 488–495. doi: 10.1007/s00223-012-9597-2
 20. National Osteoporosis Foundation. (1999). Be BoneWiseTM Exercise: The NOF’s official exercise DVD. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation.
 21. National Osteoporosis Foundation. (2010). Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation. Retrieved from http://www.nof.org/files/ nof/public/content/file/344/upload/159.pdf
 22. National Osteoporosis Foundation. (2011). Reference guide to osteoporosis reimbursement policy for healthcare professionals. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation. Retrieved from http://www.nof.org/files/nof/public/content/resource/304/files/359. pdf
 23. Nielsen, D., Ryg, J., Nissen, N., Nielsen, W., Knold, B., & Brixen, K. (2008). Multidisciplinary patient education in groups increases knowledge on osteoporosis: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Public Health, 36, 346–352. doi: 10.1177/ 1403494808089558
 24. Oh, E. G., Yoo, J. Y., Lee, J. E., Ko, I. S., & Chu, S. H. (2012). Bone health knowledge, self-efficacy, and behaviors among middleaged Korean women. Korean Journal of Health Promotion, 12, 90–99.
 25. Park, H. A., Lee, J. S., Kuller, L. H., & Cauley, J. A. (2007). Effects of weight control during the menopausal transition on bone mineral density. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 92, 3809–3815. doi: 10.1210/jc.2007-1040
 26. Rizzoli, R., Boonen, S., Brandi, M., Burlet, N., Delmas, P., & Reginster,
 27. Y. (2008). The role of calcium and vitamin D in the management of osteoporosis. Bone, 42, 246–249. doi: 10.1016/j. bone.2007.10.005
 28. Schulman, R. C., Weiss, A. J., & Mechanick, J. I. (2011). Nutrition, bone, and aging: An integrative physiology approach. Current Osteoporosis Reports, 9(4), 184–195. doi: 10.1007/s11914-011- 0079-7
 29. Shin, A., Lim, S., Sung, J., Myung, S., & Kim, J. (2010). Dietary habit and bone mineral density in Korean postmenopausal women. Osteoporosis International, 21, 947–955. doi: 10.1007/s00198- 009-1039-2
 30. Shin, C. S., Choi, H. J., Kim, M. J., Kim, J. T., Yu, S. H., Koo, B. K., … Park, Y. J. (2010). Prevalence and risk factors of osteoporosis in Korea: A community-based cohort study with lumbar spine and hip bone mineral density. Bone, 47, 378–387. doi: 10.1016/j. bone.2010.03.017
 31. Sun, K. S. (2003). The effect of web-based osteoporosis prevention program on the osteoporosis knowledge, self efficacy, health belief, stage of change in female college students (Unpublished master’s thesis). Chonnam National University, Gwangju, Korea.
 32. Solomon, D., Finkelstein, J., Polinski, J., Arnold, M., Licari, A., Cabral, D., … Katz, J. (2006). A randomized controlled trial of mailed osteoporosis education to older adults. Osteoporosis International, 17, 760–767. doi: 10.1007/s00198-005-0049-y
 33. The Korean Society of Bone Metabolism. (2008). Physician’s guide for diagnosis and treatment of osteoporosis. Seoul, Korea: The Korean Society of Bone Metabolism.
 34. The North American Menopause Society. (2010). Management of osteoporosis in postmenopausal women; 2010 position statement of The North American Menopause Society. Menopause, 17, 25– 54. doi: 10.1097/gme.0b013e3181c617e6
 35. Waller, J., Eriksson, O., Foldevi, M., Grahn Kronhed, A. C., Larsson, L., Lo¨fman, O., … Mo¨ ller, M. (2002). Knowledge of osteoporosis in a Swedish municipality: A prospective study. Preventive Medicine, 34, 485–491.
 36. Wang, M. C., & Dixon, L. B. (2006). Socioeconomic influences on bone health in postmenopausal women: Findings from NHANES III, 1988–1994. Osteoporosis International, 17, 91–98. doi: 10.1007/s00198-005-1917-1
 37. World Health Organization. (2003). Prevention and management of osteoporosis: Report of a WHO scientific group. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Retrieved from http:// whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_921.pdf

برای مشاهده متن کامل مقالات تخصصی شما نیاز به دسترسی ویژه دارید، ابتدا در سایت دروانا ثبت نام کنید و سپس از طریق فرم تماس با ما با واحد فروش ارتباط برقرار کنید و یا با شماره تلفن 02186017191 در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر و در روز پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 12 تماس حاصل فرمایید.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه