کنفرانس انگل شناسی 2019 به دنبال مشارکت برای آخرین بحث ها در زمینه انگل ها، رشد آن ها و شیوع هم زمان بیماری های عفونی و درمان آن ها است.

دروانا:

محل برگزاری: شهر سنگاپور- سنگاپور

تاریخ برگزاری: 28-29 ژانویه 2019

کنفرانس بین المللی انگل شناسی و بروز بیماری های عفونی که در تاریخ و محل ذکر شده برگزار می شود، قصد دارد که پروفسورهای برجسته، محققین و پزشکان را به منظور بحث علمی بر روی یافتن راه حل برای بیماری ها و کنترل بروز بیماری جدید دور هم جمع کند. رابطه بین میزبان و انگل ها در این مذاکره جهانی مورد بحث قرار می گیرد. آخرین تحقیقات در زمینه عملکرد انگل ها و عواقب آن ها در بروز بیماری جدید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بیماری های عفونی در اثر آلودگی به انگل ها ایجاد می شوند و اگر راه حلی برای برقراری رابطه مناسب میان میزبان و انگل ها یافت نشود، شکاف بزرگی در زمینه پزشکی وجود خواهد داشت. کنفرانس انگل شناسی 2019 به دنبال مشارکت برای آخرین بحث ها در زمینه انگل ها، رشد آن ها و شیوع هم زمان بیماری های عفونی و درمان آن ها است.

مورد مورد بحث در جلسات کنفرانس

 • انگل شناسی عمومی
 • انگل شناسی تشخیصی
 • انگل شناسی ایمنی
 • تک یاخته شناسی
 • بیوشیمی انگل ها
 • انگل شناسی استوایی
 • انگل شناسی دام
 • شیوع عفونت های باکتریایی
 • انتقال عفونت انگلی
 • بیماری های ناشی از وکتور

این کنفرانس بین المللی قصد دارد که محیط یادگیری مناسبی را میان پروفسورها، محققین و پزشکان ایجاد نماید. این کنفرانس یک مذاکره جهانی برای بحث و گفتگوی علمی است. کنفرانسی انگل شناسی 2019 قصد دارد که تولیدات دارویی را ارتقا دهد و با موسساتی که در زمینه تحقیقات پزشکی فعالیت دارند مشارکت نماید. علاوه بر این، سابقه آکادمیک و برقراری روابط پایه اصلی این کنفرانس است. تحقیقات و بررسی های اخیر موارد زیر را نشان می دهند:

 • کیستوزومیازیس یک عفونت انگلی است که تحت تاثیر انگل کیستوزوما اس پی پی ایجاد می شود. انتقال عفونت از طریق تماس با آب آلوده انجام می شود و بیماری در نواحی که دسترسی محدودی به آب سالم و امکانات بهداشتی دارند شیوع بیشتری دارد.
 • ایزوبنزوفورانون یک مهار کننده ال دونووانی توپوایزومراز دو است که ساختار میتوکندریایی را در انگل های تریپانوزوماتید بر هم می زند.
 • قرارگیری در معرض کرم هوک با تنظیم سیستمیک بیان مارکر اپیتلیال- مزانشیمال، موجب کاهش دریافت ویروس پاپیلومای انسانی و جابه جایی سلول های سرطانی سرویکس می گردد.
 • چالش ها و پیشرفت های اخیر در زمینه کشف دارو برای بیماری های گرمسیری
 • راه های آپوپتوز متفاوت در انگل های لیشمانیا
 • سیمبیونت ها و متابولیت ها
 • بیماری های عفونی: Decrypting Cryptosporidiu

برگرفته از: وبسایت https://www.meetingsint.com

برچسب‌ها

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه