طرح های عضویت

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با امکانات پکیج ها به قسمت راهنمایی پکیج ها مراجعه نمایید.

 • All Free content (Medical News, Drug and Disease Information)
 • Translated Article
 • OBGYN’s Journals
 • Medical Magazine
 • Translate Request by 30% Off
 • Doctor Profile
 • Search in Google
 • Search in Dorvana
 • Request to Download 20 article
 • Suggested to patient
 • Interview
 • Physical Advertisement
 • Special Doctor
مدت زمان: 1 سال
قیمت: 4,980,000ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با امکانات پکیج ها به قسمت راهنمایی پکیج ها مراجعه نمایید.

 • All Free content (Medical News, Drug and Disease Information)
 • Translated Article
 • OBGYN’s Journals
 • Medical Magazine
 • Translate Request by 30% Off
 • Doctor Profile
 • Search in Google
 • Search in Dorvana
 • Request to Download 30 article
 • Suggested to patient
 • Interview
 • Physical Advertisement
 • Special Doctor
مدت زمان: 1 سال
قیمت: 6,960,000 ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با امکانات پکیج ها به قسمت راهنمایی پکیج ها مراجعه نمایید.

 • All Free content (Medical News, Drug and Disease Information)
 • Translated Article
 • OBGYN’s Journals
 • Medical Magazine
 • Translate Request by 30% Off
 • Doctor Profile
 • Search in Google
 • Search in Dorvana
 • Request to Download 40 article
 • Suggested to patient
 • Interview
 • Physical Advertisement
 • Special Doctor
مدت زمان: 1 سال
قیمت: 12,960,000 ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با امکانات پکیج ها به قسمت راهنمایی پکیج ها مراجعه نمایید.

 • All Free content (Medical News, Drug and Disease Information)
 • Translated Article
 • OBGYN’s Journals
 • Medical Magazine
 • Translate Request by 30% Off
 • Doctor Profile
 • Search in Google
 • Search in Dorvana
 • Request to Download 30 article
 • Suggested to patient
 • Interview
 • Physical Advertisement
 • Special Doctor
مدت زمان: 90 روز
قیمت: رایگان

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

اشتراک در ماهنامه

لطفا برای اشتراک در ماهنامه دُروانا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید
captcha