دوران یائسگی دورانی است که با آغاز آن چرخه قاعدگی به پایان می رسد. در اصطلاح پزشکی، شما زمانی به یائسگی رسیده اید که برای دوازده ماه دچار عادت ماهانه نشوید. خونریزی بعد از یائسگی رویدادی طبیعی نیست و باید توسط پزشک متخصص زنان مورد بررسی قرار گیرد. وجود برخی سرطان ها، فیبروم ها، پولیپ ها و برخی عفونت ها در سیستم تناسلی زنان می توانند عاملی برای بروز خونریزی بعد از یائسگی باشند.

دروانا: 

 خونریزی بعد از یائسگی

دوران یائسگی دورانی است که با آغاز آن چرخه قاعدگی به پایان می رسد. در اصطلاح پزشکی، شما زمانی به یائسگی رسیده اید که برای دوازده ماه دچار عادت ماهانه نشوید. خونریزی بعد از یائسگی رویدادی طبیعی نیست و باید توسط پزشک متخصص زنان مورد بررسی قرار گیرد. وجود برخی سرطان ها، فیبروم ها، پولیپ ها و برخی عفونت ها در سیستم تناسلی زنان می توانند عاملی برای بروز خونریزی بعد از یائسگی باشند.

 - خونریزی بعد از یائسگی نشانه چیست؟

خونریزی بعد از یائسگی ممکن است ناشی از علل آناتومیک مانند فیبروم های دژنره و پولیپ ها تا علل غیر آناتومیک و هورمونال (به ندرت) باشد. پرخطرترین علت خونریزی بعد از یائسگی تغییرات هیپرپلاستیک جدار آندومتر تا تغییرات malignant است.

- آیا خونریزی بعد از یائسگی خطرناک است؟

خطر خونریزی پس از یائسگی با توجه به علت ایجاد کننده که می تواند بدون خطر و قابل درمان بوده یا موجب مرگ شود، متفاوت است.

- علائم خونریزی بعد از یائسگی چگونه است؟

خونریزی پس از یائسگی ممکن است به صورت ترشحات قهوه ای و یا خونریزی فعال و حجیم باشد و با بزرگ شدن شکم، نفخ، ضعف، درد شکمی و در موارد وجود بدخیمی و متاستاز با علائمی در سایر ارگانها همراه باشد.

- درمان خونریزی بعد از یائسگی براساس چه فاکتورهایی تعیین می شود؟

درمان خونریزی بعد از یائسگی بر اساس سن بیمار و علت خونریزی بعد از یائسگی تعیین می شود. راه های درمان خونریزی بعد از یائسگی شامل درمان انتظاری، داروهای خوراکی و اعمال جراحی می باشد. در انتخاب روش درمان وجود سایر بیماری ها نیز دخیل هستند.

برگرفته از: وبسایت http://www.menopause.org

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه