استامینوفن دارویی است که به وفور برای در رفع درد و درمان تب در کودکان به کار می رود. تنظیم صحیح دوز استامینوفن برای کودکان بسیار اهمیت دارد. در ادامه مقدار دوز مناسب از استامینوفن در اشکال مختلف برای کودکان بر اساس وزن آن ها مشخص شده است.

 

دروانا:

 دوز استامینوفن در کودکان

استامینوفن از جمله داروهایی است که تنظیم دوز مناسب آن برای کودکان کار دشواری است؛ زیرا در اشکال دارویی متفاوتی وجود دارد. جدول های زیر در تنظیم دوز استامینوفن برای کودکان به طور صحیح کمک کننده هستند.

نکاتی پیرامون استفاده ایمن از استامینوفن برای کودکان

تنظیم صحیح دوز استامینوفن برای کودکان بر اساس وزن آن ها و نه سن انجام می شود. اگر وزن کودک خود را نمی دانید و او برای ایستادن در ترازو سن کمی دارد، وزن خود را در حالی که او را در آغوش گرفته اید و به تنهایی بسنجید بدین ترتیب می توانید به وزن کودک برای تعیین دوز استامینوفن دست یابید.

  • مصرف استامینوفن در کودکان زیر سه ماه بدون تجویز پزشک ممنوع است.
  • قبل از مصرف استامینوفن برای کودکان در فرم مایع، شیشه دارو را به خوبی تکان دهید.
  • از ابزار اندازه گیری که همراه دارو هستند، استفاده کنید و استامینوفن را بیش از مقدار توصیه شده به کودک ندهید. در صورت گم کردن ابزار اندازه گیری از قاشق هایی با اندازه استاندارد (و نه قاشق های معمولی) برای تعیین مقدار استامینوفن برای کودک استفاده کنید.
  • در صورتی که کودک از داروی حاوی استامینوفن استفاده می کند، از دادن استامینوفن به کودک بدون دستور پزشک خودداری کنید.
  • استامینوفن مایع کودکان و نوزادان (سوسپانسیون خوراکی) غلظت یکسانی دارند: 160 میلی گرم بر 5 میلی لیتر. تنها تفاوت استامینوفن مایع کودکان و نوزادان این است که استامینوفن نوزادان به کمک سرنگ یا قطره چکان و استامینوفن کودکان به کمک یک فنجان داده می شود. (تولید نمونه تغلیظ شده استامینوفن یعنی قطره استامینوفن نوزادان در آمریکا متوقف شده است با این حال قطره استامینوفن نوزاد در بسیاری در کشورها یافت می شود).
  • دوز استامینوفن برای کودکان می تواند هر چهار ساعت یکبار تکرار شود. دادن استامینوفن به کودک بیش از 5 بار در شبانه روز مجاز نیست.

دوز استامینوفن برای نوزاد 2.700 تا 5 کیلوگرم

دوز: 40 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 1.25 میلی لیتر

قطره استامینوفن نوزادان: 0.5 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 1.25 میلی لیتر یا یک چهارم قاشق چای خوری

دوز استامینوفن برای نوزاد 5.500 تا 7.700 کیلوگرم

دوز: 80 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 2.5 میلی لیتر

قطره استامینوفن نوزادان: 1 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 2.5 میلی لیتر یا یک دوم قاشق چای خوری

دوز استامینوفن برای کودک 8 تا 10.500 کیلوگرم

دوز: 120 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 3.75 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 3.75 میلی لیتر یا سه چهارم قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 10.900 تا 15.900 کیلوگرم

دوز: 160 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 5 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 5 میلی لیتر یا 1 قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 2 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 16.300 تا 21.300 کیلوگرم

دوز: 240 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 7.5 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 7.5 میلی لیتر یا 1.5 قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 3 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 21.700 تا 26.700 کیلوگرم

دوز: 320 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 10 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 10 میلی لیتر یا 2 قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 4 عدد

قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 27.200 تا 32.200  کیلوگرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 12.5 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 12.5 میلی لیتر یا 2.5 قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 5 عدد

قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 32.600 تا 43 کیلوگرم

دوز: 480 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 15 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 15 میلی لیتر یا 3 قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 6 عدد

قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 1.5 عدد

قرص بزرگسال (500 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک بالای 43.500 کیلوگرم

دوز: 640 میلی گرم

سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 20 میلی لیتر

سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 20 میلی لیتر یا 4 قاشق چای خوری

قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 8 عدد

قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 2 عدد

قرص بزرگسال (500 میلی گرم): 1 عدد

 

برگرفته از: وبسایت https://www.babycenter.com

 

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.