مقابله و پشتیبانی

تشخیص سرطان معده ممکن است بسیار ناراحت کننده و ترسناک باشد. بعد از تشخیص زمانی که شما تصمیم می گیرید تا دوباره آغاز کنید، در نظر داشتن اقداماتی می تواند کمک کننده باشد:

به اندازه کافی درباره بیماری خود بدانید تا بتوانید برای درمان تصمیم بگیرید. از پزشک بخواهید که جزئیات را در مورد سرطان برای شما بنویسید نوع، مرحله و راه های درمان. به کمک این جرئیات اطلاعات بیشتری را در مورد سرطان معده و مزایا معایب راه های درمان سرطان معده، به دست آورید.

با سایر افراد که از سرطان معده نجات یافته اند در ارتباط باشید. این ارتباط اثرات مثبتی بر روحیه شما خواهد داشت.

منبع: وبسایت http://www.mayoclinic.org


« قبلی 10/10 بعدی

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه