تعریف:

وجود آتیپی سلولی پیش بدخیم، در ناحیه‌ء اپی تلیوم سنگفرشی سرویکس.

اتیولوژی:

اتیولوژی دقیق، نامشخص است. ویروس پاپیلوم انسانی (انواع 16 و 18)، را به عنوان علل احتمالی می دانند (که در گسترش دیس‌پلازی نقش دارند).

ریسک فاکتور‌ها:

داشتن شریک‌های جنسی متعدد و یا شریک جنسی که قبلا شرکای جنسی قبلی داشته است. سن پایین در زمان اولین مقاربت، ویروس هرپس سیمپلکس (نوع 2)، مصرف سیگار، نقص در سیستم ایمنی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین.

اپیدمیولوژی:

بیشترین شیوع، در سنین 20 تا 30 سالگی دیده می شود.

شرح حال:

اغلب بدون علامت است.

معاینه بالینی:

اغلب یافته‌ای در معاینه وجود ندارد.

پاتولوژی:

تغییرات دیس پلاستیک در اپی تلیوم (افزایش میزان هسته، نسبت سیتوپلاسمیک)، افزایش سایز و اندازه‌ء هسته، شکل غیر طبیعی هسته (پوئی کیلوسیتوز ¹)، افزایش حجم هسته (کیلوسیتوز)، کاهش میزان سیتوپلاسم.

CINI: دیس‌پلازی خفیف، محدود به ⅓  تحتانی اپی تلیوم.

CINII: دیس‌پلازی متوسط، که ⅔ از ضخامت اپی تلیوم را در بر می گیرد.

CINII: دیس‌پلازی شدید، کارسینوم درجا ².

ارزیابی‌ها:

  • اسمیر سرویکس (ارزیابی از طریق غربالگری سیتولوژیک)
  • کولپوسکوپی + بیوپسی (شناسایی ضایعه)

درمان:

CINI: اقدام درمانی خاصی نیاز نیست.

III و CINII: (دیاترمی) LLETZ و یا درمان با لیزر (در ضایعه‌های کوچک)،کرایوتراپی، بیوپسی مخروطی (ضایعه گراندولار، گسترش به کانال سرویکس) + بافت شناسی، هیستر کتومی (CIN III).

پیگیری: براساس میزان گسترش بیماری، تهیه‌ء اسمیر، سالانه برای مدت 5 سال، قبل از بازگشت به برنامه‌های معمولی و روتین غربالگری.

عوارض: کارسینوم درجا، کارسینوم سرویکس، عوارض روانی.

پیش آگهی:

CINI: احتمال 25 درصد گسترش به مراحل بالاتر، 50 درصد بهبودی (در طی 2 سال)

CINIII: احتمال 14 تا 70 درصد پیشرفت احتمالی به کارسینوم.


1- Poikilocytosis

2- Carcinoma in situ

منبع:
  • کتاب: مروری سریع بر بیماری های زنان و مامایی

  • نوشته: میشا داتا، لوئیس رندال، نانومی هولمز

  • ترجمه: دکتر سارا آرین مهر

  • زیر نظر: دکتر فاطمه قائم مقامی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه