تشخیص عفونت ژیاردیا

برای کمک به تشخیص عفونت ژیاردیا پزشک از مدفوع نمونه برداری می کند. برای دقت در بررسی ممکن است از بیمار خواسته شود تا به دفعات و در بازه زمانی در طول روز نمونه مدفوع خود را جمع آوری کند. نمونه ها به لحاظ حضور انگل در آزمایشگاه بررسی می شوند. آزمایش مدفوع ممکن است برای بررسی میزان اثربخشی درمان استفاده گردد.


درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه